Velkommen til nytt skoleår!

Velkommen til nytt skoleår!

I dag åpner SFO og vi er i gang med skoleåret 2023 - 2024. Første skoledag er torsdag 17. august. 2. - 7. klasse starter til vanlig tid 08.30. 1, klasse møter kl. 09.00 i skolegården. 

Vel møtt!