Hva tilbyr HKK?

Hva tilbyr HKK?

Ved Halden kommunale kompetansesenter vil du finne en rekke kompetansehevende tilbud. Kompetansesenteret tilbyr grunnskoleopplæring, norskkurs, samfunnskunnskapskurs og mer for voksne mennesker.

Kompetansehevende tilbud

Under vil du få en kort oppsummering av skolens tilbud. Om du har spørsmål, eller ønsker å bli med på kurs, kontakt oss på telefon: 94 01 13 67

Modulbasert grunnskoleopplæring for voksne (FVO)

I henhold til Opplæringsloven § 4A-1 har disse gruppene rett til grunnskoleopplæring:

  • Voksne som ikke har fullført grunnskolen
  • Voksne som formelt har fullført, men trenger mer grunnskoleopplæring
  • Utlendinger med bosettingstillatelse, arbeids- og/eller oppholdstillatelse med behov for grunnskoleopplæring

Opplæringen skal som hovedregel omfatte de fagene som voksne trenger for å få vitnemål for fullført grunnskole.
Opplæringen skal være tilpasset den voksnes behov. 

Spesialundervisning for voksne

Voksne som trenger grunnskoleopplæring, men ikke har tilfredsstillende utbytte av det ordinære opplæringstilbudet, har rett til spesialundervisning

Dette tilbudet er for voksne som har særlige behov for opplæring eller til å vedlikeholde grunnleggende ferdigheter. 

Kveldskurs i norsk

I tillegg til tilbudet på dagtid, er det også mulig å få norskkurs om kvelden. Kveldskurset i norsk er ikke et fulltidstilbud

Kurs i 50 timer samfunnskunnskap (75 timer etter ny lov)

Vi tilbyr kurs i samfunnskunnskap som forberedelse til samfunnskunnskapsprøven og statsborgerprøven. Her vil du få kompetansen du trenger for å kunne bestå prøvene.

Norskprøver på alle nivå

Kompetansesenteret tilbyr norskkurs på alle nivå, fra A1 til B2

Samfunnskunnskapsprøve/Statsborgerprøve

Halden kommunale kompetansesenter organiserer flere prøver i året. Her er det viktig å få meldt seg opp riktig. Kontakt oss om du ønsker å melde deg på. 

Disse prøvene er for deg som ønsker å søke permanent oppholdstillatelse, eller statsborgerskap. 

Realkompetansevurdering

HKK tilbyr en vurdering av din realkompetanse, organisert på grunnskolens område.

Kontor HKK
Telefon 94 01 13 67