Aktuelt

Halden kulturskole starter to nye dansetilbud

Vil du lære streetdance eller moderne / samtidsdans? Da er dette nye tilbudet noe for deg! 

Skolestartfestivalen 24. til 26. august

Fra 24. til 26. august arrangeres Skolestartfestivalen i Halden, som byr på program for ungdom mellom 13 og 18 år på både dagtid og kveldstid. Mer om festivalen kan du lese her. 

Velkommen til nytt skoleår!

Vi ønsker alle nye og gamle elever velkommen til nytt skoleår her på Rødsberg ungdomsskole. Første skoledag er torsdag 17.august. Alle elever møter opp kl. 08.30 foran hovedtrappa i nedre skolegård. Det blir vanlig skoledag fram til kl 14.00. Vi gleder oss til å se dere!

Lydmiljøet i skoler forbedres

Lydmiljøet i skoler spiller en viktig rolle for elevers trivsel, konsentrasjon og læring - nå forbedres det.

Velkommen til AVSLUTNINGSSEREMONI FOR 10. TRINN

TIL FORELDRE OG FORESATTE!  Vi ønsker velkommen til avslutningsseremoni for årets 10. trinn på Salen torsdag 15/ 6, klokken 17:30.

Gjør barn og unge oppmerksomme på nødtesten 14. juni

Onsdag 14. juni klokken 12 vil nødvarsel bli testet med mobiler og sirener på landsdekkende basis. Det er viktig at barn og unge blir informert om dette på forhånd.

RETTEN TIL Å KLAGE PÅ KARAKTERER

Elever har rett til å klage på alle standpunktkarakterer dersom de mener at reglene for fastsetting av standpunktkarakterer ikke er fulgt. Elevene har også rett til å klage dersom de ikke har blitt vurdert i faget (vedtak om IV). Eleven kan klage selv, og foreldrene kan klage på vegne av eleven frem til han eller hun fyller 18 år. Eleven eller foreldrene kan kreve begrunnelse for standpunktkarakterer før de klager.

Digitalt møte om fremtidig russefeiring

Planlegging av russefeiringen starter tidligere og tidligere, og flere kan oppleve å falle utenfor allerede på starten av videregående fordi de ikke har en russegruppe ennå eller ser at formen på feiringen ikke er for dem.  

Elevundersøkelsen

Elevundersøkelsen tas på 9.trinn i løpet av uke 17.

Påskeferie

Vi har påskeferie fra mandag 3. april til og med mandag 10. april.  Første skoledag etter ferien er tirsdag 11. april.