Tiltak i hjemmet

Tiltak i hjemmet

Når barnet på grunn av forholdene i hjemmet eller av andre grunner har særlig behov for det, skal barneverntjenesten sørge for å sette i verk hjelpetiltak for barnet og familien. Hensynet til hva som er best for barnet er avgjørende.

Frivillig tiltak

Hjelpetiltak er som oftest helt frivillig og er noe som kan bli en positiv forandring for barnet og familien.

Slike hjelpetiltak kan være:

  • veiledning, familieveileder i hjemmet, Cos-P, PMTO, MST, Marte Meo
  • støttekontakt
  • besøkshjem
  • opphold på foreldre-barn sentre

Formidling av plass i fosterhjem og institusjon kan også være hjelpetiltak der hvor familien og barneverntjenesten enes om at det beste for barnet er å bo utenfor hjemmet en periode.

Her får du oversikt over ulike hjelpetilbud i kommunen til barn, unge og familier.