Vakt og beredskap

Vakt og beredskap

Nødnummer og vakttelefoner for helse, barnevern, dyrevern og teknisk drift finner du her. Dette er kontaktinformasjon for kriser og akutte hendelser. 

Nødnummer

 • Brann: 110
 • Politi: 112
 • Ambulanse: 113

 Vakttelefon teknisk drift

 • For henvendelser om vann, avløp, vei og annet av Halden kommunes tekniske infrastruktur. 
 • Telefon dagtid: 69 17 45 00 (kl. 9.00 - 15.00) 
 • Telefon kveld/natt/helg: 93 24 40 44 (kl 15.00 - 9.00)
 • Vil du melde fra om hull i veien, mørke gatelys, og så videre, kan du gjøre det her.

Legevakt

Barnevernsvakt

 • For akutt hjelp på kveld, natt og helg.
 • Telefon: 90 17 32 22

Psykososialt kriseteam

 • Hjelp med psykososiale påkjenninger knyttet til akuttfasen ved kriser og ulykker.
 • Se informasjon her.

Krisesenter

 • For deg som er utsatt for vold eller overgrep fra en partner, familie eller andre du har et nært forhold til.
 • Se informasjon her.

Tannlegevakt

Veterinærvakt

 • Telefon: 482 80 149
 • Dersom ditt husdyr/kjæledyr trenger veterinærhjelp utenom ordinær arbeidstid, kan du kontakte veterinærvakta som har flere veterinærer tilknyttet seg.
 • Halden utgjør veterinærdistrikt Østfold Sør sammen med Aremark og Sarpsborg.
 • Ordningen gjelder både produksjonsdyr i landbruket og dyr holdt av privatpersoner. Noen ganger kan problemer løses over telefonen. Rekvirenten må selv bekoste utrykningen.

Skadet vilt og viltpåkjørsel

 • Kommunens viltvaktnummer: 969 43 044. Dette nummeret brukes ved observasjon av skadet, sykt eller dødt vilt (fallvilt).
 • Politiets servicetelefonnummer: 02800. Dette nummeret skal brukes ved viltpåkjørsel. Ring umiddelbart til politiet så vil politiet deretter varsle viltvakten.

Beredskap og samfunnssikkerhet

Halden kommune jobber mye med samfunnssikkerhet. Derfor har vi gjort viktig informasjon om dette tilgjengelig et annet sted på vår nettside: