Innfører TryggEst

Innfører TryggEst

Halden kommune tar i bruk den nasjonale modellen TryggEst. Dette skal gi kommunen nye verktøy og metoder til å arbeide mer systematisk med forebygging, avdekking og håndtering av vold og overgrep mot risikoutsatte voksne.

Modellen skal også bidra til at kommunen ivaretar lovbestemte plikter. Dette er en modell utviklet av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir). 

I TryggEst forstås risikoutsatte voksne som personer over 18 år, som i særlig grad kan ha behov for beskyttelse mot vold og overgrep. Dette kan være på grunn av fysisk, psykisk eller kognitiv/intellektuell funksjonsnedsettelse, alder, rus eller sykdom.

Det finnes mange former for vold og overgrep som fysisk og psykisk vold, seksuelle overgrep, nettovergrep, økonomiske overgrep, æresrelatert vold, materiell vold og omsorgssvikt.

- TryggEst er et forenklet og enhetlig system som skal senke terskelen for å melde fra om overgrep, både for utsatte selv, for privatpersoner og for ansatte i helse- og omsorgstjenester. TryggEst skal også hjelpe fagpersoner med å håndtere situasjoner hvor det mistenkes at en risikoutsatt person er utsatt for vold eller overgrep, sier Mette Sørvik som er koordinator for TryggEst-teamet i Halden kommune.

Det er opprettet et TryggEst-team som består av representanter fra alle enheter i Helse og mestring i tillegg til en representant fra krisesenteret Blå kors. Teamet skal vurdere bekymringer, gi råd og veiledning til ansatte og innbyggere og foreslå eventuelle tiltak. I tillegg skal teamet bistå med opplæring til personalgrupper og informere om TryggEst på ulike arenaer.

I Halden kan du melde din bekymring digitalt eller i åpningstidene for TryggEst-telefonen. Informasjon finner du under TryggEst på Halden kommunes nettside.

Gå til TryggEst-siden her!