Kommunale gebyrer

Kommunale gebyrer

Kommunale tjenester fra teknisk, kultur, helse og oppvekst må du som innbygger betale gebyr for. Her finner du prislister og nyttig informasjon om betaling.

Priser

Under finner du en prisliste for de fleste av Haldens kommunale gebyrer for 2024, presentert i programmet Framsikt. Til venstre på siden i Framsikt finner du snarveier til de forskjellige avdelingene.

Prisliste for kommunale tjenester 2024 (gebyrregulativ)

Noen områder har egne prislister eller annen viktig informasjon om kostnad. 

Kommunalavdelingenes satser og forskrifter

Undervisning og oppvekst

Teknisk

Prislister og forskrifter som omtaler gebyrer og avgifter for deler av kommunalavdeling teknisk.

Brannvesen

Vann og avløp

Havn

Plan og miljø

Felles gebyrregulativ for reguleringsplaner, byggesak, fradeling, utslippssaker, opprettelse og oppmåling av eiendommer, seksjonering finner du i oversikten til Plan og miljø: 

Har du spørsmål om grunnlaget for regningen, ta kontakt med virksomheten den kommer fra. Hvilken virksomhet det er står oppført på fakturaen.

Selvkost

De kostnadene kommunen har innenfor områdene vann, avløp, renovasjon og brannforebyggende tjenester, skal dekkes av de gebyrene abonnentene betaler. Det kan du lese mer om her.

Kommunale avgifter og eiendomsskatt

Som boligeier må du betale avgift til kommunen for å dekke kostnader knyttet til din bolig. De kommunale avgiftene sikrer blant annet at pipa på huset ditt blir feiet, søppelet ditt blir hentet og at du har rent vann i springen.

1, 4 eller 12

Kommunale avgifter og eiendomsskatt skrives ut i fire terminer. Du kan også velge om du vil betale månedlig eller hele summen bare en gang i året - dette kan bare endres i desember.  

På Min side kan du ordne dette selv. Du klikker på Min eiendom (ikke Mine eiendommer) og går videre derifra ved å klikke på den lille pilen. På oversikten finner du Min fakturahyppighet. Der kan du endre hvor ofte du vil ha faktura.

På Min side kan du selv gå inn og endre hvor ofte du skal betale kommunale avgifter

Du kan også kontakt gebyrkontoret for å endre:

Når du har endret fakturahyppighet fra 4 til 12 terminer, vil beløpet for første faktura du mottar etter dette avhenge av hvilken dato du endret fakturahyppighet. Den første månedsfakturaen må tilpasses etter når neste terminforfall er.

Betalingsfrister

Kommunale avgifter og eiendomsskatt sendes ut på samme regning. Du kan selv velge å betale fire eller tolv ganger i året. Velger du å betale fire ganger i året er det forfall:

  • 20. mars
  • 20. mai
  • 20. september
  • 20. november


Har du behov for å dele opp fakturaen du har mottatt, må du ta kontakt med faktureringsavdelingen.

Min side

På Min side logger du inn med ID-porten. Der får du blant annet oversikt over fakturaer fra kommunen og alt du trenger å vite om eiendommen din.

Logg inn og se oversikt over dine gebyrer

Dette står på regningen for kommunale avgifter

Du kan enkelt se hva du betaler i kommunale avgifter ved å logge inn på Min side.

Her finner du dine fakturaer fra Halden kommune 

Betalingsinformasjon Halden kommune

  • Hovedkontonummer: 1080.61.52620 
  • OCR-innbetalingskonto: 1080.61.52655

Annet 

Verdt å huske ved eierskifte av bolig:

Mange lurer på hva som skjer med faktura når man har solgt bolig og ny eier overtar. Slike oppgjør må tas privat - enten via megler (om oppgjøret ikke er gjort ennå), eller med ny eier direkte.

Parkeringsavgift:

Henvendelser om parkeringsavgifter gjøres til Parkeringskontoret: 932 44 024