Vakt og beredskap

Vakt og beredskap

Nødnummer og vakttelefoner for helse, barnevern, dyrevern og teknisk drift finner du her. 

Nødnummer

  • Brann: 110
  • Politi: 112
  • Ambulanse: 113

Vakttelefon teknisk - Halden kommune

Barnevernsvakt

Legevakt

Tannlegevakt

  • Telefon: 69 11 77 99
  • Åpningstid: lørdager, søndager og bevegelige helligdager klokken 11.00 - 14.00.
  • Tannlegevakt brukes ved akutt behov for tannlege utenom ordinære åpningstider, som i helger, under høytider og på helligdager. Informasjon om tannlegevakten i Østfold

Veterinærvakt

  • Telefon: 48280149
  • Vakten gjelder fra 16.00 - 08.00 på hverdager, og i hele døgnet i helgene. Dette er et akuttnummer som skal brukes i tilfeller der det ikke kan vente til veterinærenes ordinære åpningstider.

Skadet vilt og viltpåkjørsel

  • Kommunens viltvaktnummer: 969 43 044. Dette nummeret brukes ved observasjon av skadet, sykt eller dødt vilt (fallvilt).
  • Politiets servicetelefonnummer: 02800. Dette nummeret skal brukes ved viltpåkjørsel. Ring umiddelbart til politiet så vil politiet deretter varsle viltvakten.

Beredskap og samfunnssikkerhet

Halden kommune jobber mye med samfunnssikkerhet og derfor har vi gjort viktig informasjon om dette tilgjengelig et annet sted på vår nettside: