Feil på Innsynsløsningen

For tiden er det ikke mulig å søke på dokumenter som er eldre enn fra 1.1.22 på grunn av tekniske problemer hos leverandør. Vi jobber med å få løst problemet.
Du kan be om innsyn i en sak om du benytter dette skjemaet

Starter nytt anleggsarbeid på nordsiden

Starter nytt anleggsarbeid på nordsiden

Enda flere beboere i Halden sentrum skal få nye vann- og avløpsrør og oppgraderte veier og fortau. Derfor starter vi snart et omfattende anleggsarbeid som berører mange mellom Snippen og Skofabrikken. 

Berørte gater er Busterudgata (mellom Snippen og Kristian Vs plass), Jacob Stuarts gate, deler av Svenskegata, Urtegata, Niels Stubs gate og deler av Hannibal Sehesteds gate. Dette er et langvarig anleggsprosjekt, så det vil ta tid før alle de ulike gatene i prosjektet blir berørt. Arbeidet vil pågå helt til høsten 2023, men i ulike deler av området til forskjellige tider.

Dette prosjektet starter med etablering av brakkerigg fra 17. januar på den gamle Esso-tomta på Busterud. En uke senere - 24. januar - blir det gravestart i krysset mellom Urtegata og Osbekkgata, altså i nærheten av pinsemenigheten Salen. Deretter fortsetter gravingen opp Urtegata. 

Bakgrunnen for tiltaket er å rydde opp i og oppgradere eksisterende vann- og avløpsnett, og oppgradere eksisterende veier og plasser.

Se prosjektets egen informasjonsside

Klikk her for å gå til prosjektsiden

Vi har laget en egen informasjonsside om dette anleggsprosjektet, slik vi pleier med denne typen prosjekter. Der finner du kart over anleggsområdet, viktig kontaktinformasjon for deg som får en utfordring, samt mer informasjon om hva som skal gjøres og hvorfor. Informasjonssiden vil bli oppdatert ved behov mens prosjektet pågår. Vi anbefaler å bokmerke prosjektsiden slik at du finner den igjen, hvis du bor eller jobber i det berørte anleggsområdet.