Valgresultat: Haldens nye kommunestyre

Valgresultat: Haldens nye kommunestyre

Her er det endelige valgresultatet for Halden. Se også oversikten over hvem som skal sitte i Haldens kommunestyre de neste fire årene.

Tirsdag ettermiddag ble de siste stemmesedlene som ankom rådhuset med post fra andre kommuner, telt opp i Halden. Valgstyret, som består av formannskapets medlemmer, møttes på rådhuset klokken 20 for å gå gjennom valgprotokollen for både kommunestyrevalget og fylkestingsvalget i Halden. Valgstyret har nå godkjent begge protokollene og dermed er valget godkjent og resultatet fra Halden er endelig.

Valgdirektoratet melder tirsdag om treghet i deres tekniske systemer som gjør at oppdateringen av den nasjonale portalen valgresultat.no kan være noe forsinket. Derfor bringer Halden kommune de viktigste tallene og navnene her. Vi legger også ut de komplette valgprotokollene som viser underlagsmateriale og flere detaljer i valget i Halden. 

Informasjon om fylkestingsvalget ligger nederst på denne siden – etter info om kommunestyrevalget.

Kommunestyrevalget i Halden

Valgprotokoll med alle detaljer og utregninger (PDF, 349 kB)

Nøkkeltall ved kommunestyrevalget i Halden:

 • Antall stemmeberettigede 26020
 • Oppmøteprosent 57,90 %
 • Totalt antall godkjente forhåndsstemmegivninger 6 384
 • Totalt antall godkjente valgtingsstemmegivninger 8 682
 • Totalt antall godkjente stemmesedler 15 027

Representantfordeling

 • Høyre 11
 • Arbeiderpartiet 8
 • Industri- og Næringspartiet 4
 • Pensjonistpartiet 4
 • Fremskrittspartiet 3
 • Miljøpartiet De Grønne 2
 • Rødt 2
 • Senterpartiet 2
 • SV - Sosialistisk Venstreparti 2
 • Kristelig Folkeparti 1

Sum 39

Det nye kommunestyret

Etter at alle personstemmer er telt opp, er det nå også klart hvilke personer som skal sitte i kommunestyret de neste årene. Personstemmene velgere kan gi, gjør at noen politikere rykker oppover på sine partiers lister, mens andre faller. Dermed kan partienes representasjon i kommunestyret bli noe annerledes enn det partienes valglister hadde lagt opp til. Det er det velgerne som avgjør.

Haldens kommunestyrerepresentanter den neste fireårsperioden - med fødselsår:

Industri- og næringspartiet:

1 Ole Kristian Sørli ** 1963

2 Olav Bernhardt Langård ** 1970

3 Haakon Selmer-Olsen ** 1973

4 Morten Bryntesen ** 1955

Arbeiderpartiet:

1 Linn Laupsa ** 1977

2 Solveig Vitanza ** 1982

3 Roger Schjerva ** 1968

4 Ann-Julie Skarpmo ** 1988

5 Stein Engen ** 1956

6 Ketil Helmer Rønning ** 1953

7 Lars Pedersen Due ** 1970

8 Wenche Olsen ** 1965

Pensjonistpartiet:

1 Per Kristian Dahl ** 1960

2 Per Egil Evensen ** 1950

3 Nils Sagstuen ** 1935

4 Laila Tajet Andersen ** 1947

Senterpartiet:

1 Jens Brynild Bakke ** 1969

2 Camilla Gribsrød ** 1974

Høyre:

1 Fredrik Holm ** 1985

2 Håvard Tafjord ** 1972

3 Ragnhild M. Hartvigsen Løchen ** 1965

4 Elin Margrethe Lexander ** 1953

5 Simen Murud Gundersen ** 1997

6 Jan-Erik Herft ** 1968

7 Truls Breda ** 1959

8 Terje Martin Lie ** 1949

9 Naser Mustafa ** 1983

10 Sverre Alexander Møller Øraas ** 1994

11 Sandra Elise Desireé Lexander ** 2001

Fremskrittspartiet:

1 Lena Marie Westlin Kristiansen ** 1963

2 Tomm Egil Hammer ** 1970

3 Hans Jørgen Fagereng ** 1949

Rødt:

1 Linn Elisabeth Rokke Andersen ** 1981

2 Sara Kristina Langbråten ** 1984

Kristelig folkeparti:

1 Dagfinn Stærk ** 1950

Sosialistisk venstreparti - SV:

1 Christine Ruud ** 1994

2 Roy Eilertsen ** 1948

Miljøpartiet De Grønne:

1 Johan Johansen ** 1986

2 Simen Paulsen ** 1987

Fylkestingsvalget i Halden

Valgprotokoll med alle detaljer og utregninger (PDF, 182 kB)

Nøkkeltall for Halden ved fylkestingsvalget:

 • Antall stemmeberettigede 26020
 • Oppmøteprosent 57,90 %
 • Totalt antall godkjente forhåndsstemmegivninger 6384
 • Totalt antall godkjente valgtingsstemmegivninger 8682
 • Totalt antall godkjente stemmesedler 13672

Totaloversikt over antall stemmesedler fordelt på parti:

 • Arbeiderpartiet  3 274
 • Fremskrittspartiet  1 226
 • Høyre  3 354
 • Industri- og Næringspartiet  909
 • Konservativt  115
 • Kristelig Folkeparti  484
 • Liberalistene  79
 • Miljøpartiet De Grønne  553
 • NOREXIT  7
 • Norgesdemokratene  121
 • Partiet Sentrum  16
 • Pensjonistpartiet  800
 • Rødt  662
 • Senterpartiet  825
 • SV - Sosialistisk Venstreparti  658
 • Venstre  217

Totalt antall partifordelte stemmesedler 13 300

Vil du se valgresultater for resten av Østfold fylke og hele Norge gå til valgresultat.no