Velkommen til Halden!

Velkommen til Halden!

I går arrangerte Halden kommune sammen med flere samarbeidspartnere en velkomstkveld for Haldens nye tilflyttere på Skofabrikken.  

Hvorfor arrangere velkomstkveld for tilflyttere?  

I Halden skal arbeid, kunnskap og klima være viktigst, og det er tilflytterne til Halden som står for vår befolkningsvekst, ettersom vi har et underskudd på fødsler. Videre skal Halden være en attraktiv kommune basert på bærekraftig utvikling, og en kommune det er godt å bo i – gode levekår, en trygg oppvekst for barna med mangfold og høy livskvalitet.  

 • Befolkningsutviklingen i Halden er utfordrende på flere måter, og det å få tilflyttere til Halden og å få de til å bosette her og bli i Halden er viktig for fremtidig positiv vekst i Halden, sier rådgiver Nicholas Richards. Han fortsetter:  

 • Det å komme til en ny by, etablere seg i et nytt samfunn, enten du er flyktning, ansatt, student eller på jobbsøking, kan være en uoversiktlig opplevelse. Vårt ønske med denne kvelden var derfor å koble ulike sektorer og tjenester sammen, slik at man kunne få svar på det man lurer på der og da. Vi tenker også at dette kan være et lite steg i å øke sysselsettingsgrad, og at flere opplever innenforskap ved å legge til rette for at man kan knytte flere bånd.  

Strålende fornøyde med arrangementet

Ansvarlig for arrangementet og planlegging var Nicholas Richards og Gina Finsrud fra avdeling for samfunnsutvikling i Halden kommune, med god hjelp fra Tuva Bjerke og Jon Prince Manirakiza. De er strålende fornøyde med hvordan kvelden foregikk og alle som stilte opp for å ønske tilflytterne velkommen. 

Det ble sendt brev via folkeregisteret til over 2000 personer som har meldt flytting til Halden de siste to årene med informasjon om arrangementet, og hvorfor man burde komme. 

Underetasjen i Skofabrikken, i det åpne området mellom Halden kino, Halden Frivilligsentral og Ungdomshuset i Skofabrikken, ble valgt som lokasjon for arrangementet. Samarbeidspartnere ble kontaktet, og aktører fra både offentlig, privat og frivillig sektor stod på stand og informerte. Halden Frivilligsentral bidro med sitt nettverk av personer med ulike språk-kunnskaper, som kunne tolke budskap for de som kom, uansett hvilket språk de snakket.

Disse stod på stand:  

 • Halden kommune v/ servicesenteret 

 • Destinasjon Halden 

 • Halden Kulturråd 

 • Halden Idrettsråd 

 • Høgskolen i Østfold 

 • NAV 

 • Halden Næringsutvikling 

 • Halden Frivilligsentral 

 • Halden Bibliotek 

 • Kulturelt innslag: Musikk av Aasmund Kaldestad sang og Marte Kari Melkerud på piano 

 • Halden Røde Kors 

Antall besøkende ble ikke telt, men Nicholas Richards, Tuva Bjerke og Jon Prince Manirakiza som stod for arrangementet er samstemte i at de er svært fornøyde med oppmøtet. De anslår at det i løpet av kvelden kom ca. 200 personer innom. En annen bi-effekt de opplevde som svært positiv var at de ulike standene var gode på å koordinere seg i mellom, og hjalp til med å sende personer i rett retning. 

- Et godt eksempel på dette var da en dame i 50-årene fra et annet sted i landet snakket med Høgskolen i Østfold om IT-utdanning. De kom frem til sammen at hun ikke hadde studiekompetansen som var nødvendig. Hun ble da sendt videre til Halden kommune, som satt henne i kontakt med Halden videregående skole. Hun fikk også avtalt 1 til 1 opplæring i PC-bruk med Halden kommunes servicesenter, sier en fornøyd Tuva Bjerke. 

Samtidig påpeker Nicholas Richards at det også er et forbedringspotensiale: 

- Ved gjentakelse av dette vil vi ha et enda tydeligere program slik at de besøkende er tryggere på hvor de skal og når osv. Vi så også at det var et behov for sitteplasser for de som ble litt trøtte i beina. Dette er erfaringer vi tar med oss videre. 

- Takk!

- Vi ønsker å rette en stor takk til alle de som stilte opp og gjorde det mulig å få til dette. På denne måten kan vi kanskje gjøre det enklere for noen å bli en del av Haldensamfunnet, enten det er snakk om arbeid, kommunale tjenester eller å bli en del av den store frivilligheten i Halden, sier en begeistret Nicholas Richards.  

Click here to find useful information if you’re new in Halden.