Planstrategi 2020 -2024

Planstrategien kan forenklet kalles en «plan for planleggingen». Den skal gi en oversikt over utviklingstrekk og utfordringer i kommunen, og skal være et verktøy som viser sammenhengen mellom utfordringer og det planbehovet kommunen har for å løse disse utfordringene.