Reglement for handel utenom fast utsalgssted

Vedtatt av Halden kommunestyre 8.12 2005

Reglement for handel utenom fast utsalgssted, fra torg og andre offentlige steder, fra privat grunn og fra automat i Halden.

Virkeområde

Reglementet gjelder handel utenom fast utsalgssted som ønskes utøvd på kommunalt eiet grunn. Privat grunn henvises til Politivedtektene. Handelsvirksomhet som nevnt kan ikke foregå uten tillatelse etter punkt 3.