Rutine for inntak på Skole- og miljøsenteret

Rutine for inntak på Skole- og miljøsenteret

Skole- og miljøsenteret er et tilbud som i hovedsak er tilrettelagt for elever med angstproblematikk og sosiale og emosjonelle vansker.
Tilbudet er for elever som trenger en organisering av skolehverdagen der det i perioder er behov for å være med færre elever. Elevene har behov for en særskilt tett oppfølging, og det jobbes hovedsakelig med utgangspunkt i kompetansemålene i læreplanen