Spesialundervisning

Spesialundervisning

Voksne som trenger grunnskoleopplæring, men ikke har tilfredsstillende utbytte av det ordinære opplæringstilbudet, har rett til spesialundervisning.

For å få et tilbud må det foreligge en sakkyndig vurdering.
Har du ikke sakkyndig vurdering kan du ta kontakt så hjelper vi deg. 

Søknadsskjema for spesialundervisning kan du hente på skolen, eller laste ned som PDF.

Her finner du søknadskjema for spesialundervisning for voksne. (PDF, 18 kB)

Kontor HKK
Telefon 94 01 13 67