Hverdagsrehabilitering

Helsehuset er under ombygging

Helsehuset og mellombyggets alle avdelinger er flyttet til tidligere Karrestad sykehjem, Vidars vei 22, 1781 Halden under byggeperioden. Informasjon om byggeprosjektet finner du her

Hverdagsrehabilitering

Sentralt i hverdagsrehabilitering er spørsmålet: «Hva er viktige aktiviteter i livet ditt nå?» For mange handler det om å mestre dagliglivets utfordringer.

Tilbudet om hverdagsrehabilitering er for hjemmeboende over 18 år.

Teamet kan kontaktes på hverdager mellom kl 08.30 og 14.30 (ikke SMS).

Hverdagsrehabiliteringsteamet i Halden er et tilbud til brukere som trenger å få økt sin fysiske funksjon, men som IKKE har behov for spesialisert rehabilitering.

Hva er hverdagsrehabilitering?

 • Rehabilitering og forebygging mens bruker bor i eget hjem. 
 • Brukerstyrt rehabilitering - tar utgangspunkt i hva den enkelte bruker opplever som viktig. Bruker setter opp mål for trening.
 • Målstyrte tiltak i nærmiljøet og i hjemmet til den enkelte bruker.
 • Tidsavgrenset rehabilitering - intensivt i starten, trappes ned etter hvert.
 • Tverrfaglig rehabilitering - ergoterapeut, fysioterapeut, sykepleier og hjemmetrenere.

Vi benytter brukers hjem og nærområde som treningsarena, slik at den enkelte blir bedre rustet til å fungere best mulig i egen hverdag.

Hvem passer det for?

Brukere som

 • søker tjenester første gang
 • ikke har vært i systemet så lenge og som ikke er tilvendt tjenester
 • søker flere/mer tjenester
 • har et rehabiliteringspotensiale og som er/kan bli motivert for trening
 • er hjemmeboende (også omsorgsboliger)
 • er over 18 år

Hvem passer det ikke for?

Brukere som har

 • kognitiv svikt
 • store utfordringer med rus/psykiatri i hverdagen
 • har fremskridende sykdom og som trenger mer spesialisert rehabilitering for sin grunnsykdom. Vi kan i enkelte tilfeller ha et tilbud til brukere med sykdom som utvikler seg og øker på, for å trene opp tilleggsskader som lårhalsbrudd, armbrudd o.l. hvis de øvrige kriteriene er oppfylt.

Teamet består av fysioterapeut og ergoterapeut som er til stede hver dag, samt sykepleier og hjemmetrenere.

Hverdagsrehabilitering
Mobil 400 22 021