Kreftkoordinator

Kreftkoordinator

Kreftkoordinatoren kan hjelpe deg med råd og veiledning i forhold til diagnose, behandling, rehabilitering og omsorg ved livets slutt.

Ellen Rosseland Hansen Lisa Gustavsen En kreftkoordinator kan

  • gi råd og veiledning til pasient, pårørende og samarbeidspartnere
  • være en samtalepartner som kan hjelpe til med å sortere vanskelige tanker i en kaotisk hverdag
  • ha oversikt over relevante tjenester og tilbud

Kreftkoordinatoren har oversikt over og samarbeid med pasientforeningene, frivillige og likemenn.

Ellen Rosseland Hansen er kreftkoordinator for Halden og Aremark kommuner og er tilsluttet Helsehuset.
Hun er utdannet sykepleier og har videreutdanning som kreftsykepleier.

Ellen er tilgjengelig for kreftpasienter i alle aldre og stadier av sykdommen, og er opptatt av å ha et godt samarbeid i kommunene og med andre samarbeidsparter for pasientenes beste.

Trimgrupper og kreftkafé

Har du, eller har du hatt en kreftsykdom, finnes det tilbud om trimgrupper og kreftkafé hvor du kan treffe andre i samme situasjon.

Krefttrim er det hver tirsdag fra 12.30-13.30, på Helsehuset på Karrestad. Informasjon om dato og tid for kreftkafé får du ved å følge med på kalenderen "Hva skjer?"

Ellen Hege Rosseland Hansen
E-post