Bo- og miljøarbeidertjeneste - for personer med funksjonsnedsettelser

Bo- og miljøarbeidertjeneste - for personer med funksjonsnedsettelser

Enhet Bo- og miljøarbeidertjeneste har 16 boliger og et uteteam for personer med bistandsbehov. Vi gir individuell bistand og opplæring til beboerne i de ulike boligene ut fra kartlagte behov hos den enkelte. 

Antallet leiligheter i boligene er variable – alt fra 1 til 12, men alle leilighetene er tilknyttet en serviceleilighet. Der er det  tilgjengelig personale som kan kontaktes ved behov.

Avlastning

Enheten har et avlastningstilbud til private omsorgsytere som har særlig tyngende omsorgsoppgaver for nærperson over 12 år. Avlastningstilbudet er lokalisert på Bergheimveien 7 og har sju rullerende plasser.

Brukerråd

Enheten har et brukerråd som består av fem deltagere som mottar tjenester fra enheten, samt to ansatte som er tilretteleggere. Brukerrådet skal gi personer med utviklingshemming brukermedvirkning i forhold til tjenestene de mottar fra Bo- og miljøarbeidertjenesten. De skal få muligheten til å påvirke innholdet og kvaliteten. Videre skal brukerrådet bidra til tjenesteutvikling og økt kompetanse gjennom at brukerens meninger og erfaringer tas inn i tjenestens faglige arbeid. Det er også et rådgivende organ for enhetsleder.

Ledelsen

Enhetsleder for enhet Bo- og miljøarbeidertjeneste er Linda Sannes Bakstad.
E-post: lindasannes.bakstad@halden.kommune.no  

Spesialrådgiver Tomas S. Hafstad, tlf 477 91 992

Fagrådgiver Kari Anne Bertelsen, tlf 902 31 573

Rådgiver Marianne Solvang, tlf 954 97 380

Saksbehandler Hilde Ekeli, tlf 951 98 119

Til denne enheten hører også uteteam

Uteteamet jobber med brukere som tilhører Bo- og miljøarbeidertjenesten og andre med psykiske lidelser og fysiske funksjonsnedsettelser. Brukergruppa er relativt ung og mange av de er i alderen 18-30 år. Uteteamet bistår med å lære å bo, gjøre hverdagslige aktiviteter og motivere.

Avdelingsledere og avdelinger

Uteteam og Bergheimveien 7, avlastning
Avdeling Uteteam: 479 78 403
Avdeling Bergheimveien 7: 940 04 706

Grønliveien, Bergheimveien 9
Leder: Espen Søyland, tlf. 901 45 286

Avdeling Grønliveien: 488 93 327
Avdeling Bergheimveien 9: 940 04 675

Kommandantveien 
Konstituert leder: Heidi Gro Tellefsen, tlf 488 97 004

Avdeling Kommandantveien: 941 69 620

Kvartetten, Opalveien 1 og Friggsvei
Leder: Thomas A. Olsen, tlf 954 16 708

Avdeling Kvartetten: 458 78 195
Avdeling Opalveien: 458 75 534
Avdeling Friggsvei: 479 72 951

Isebakkeveien, Aspeveien og Rådyrfaret
Leder: Maria Bakken, tlf 474 76 722  

Avdeling Isebakkeveien: 954 31 970
Avdeling Aspeveien: 479 74 498
Avdeling Rådyrfaret: 951 98 122

Idd, Kvartsveien 10 og Svenskegata   
Leder: Didrik Ueland, tlf 957 98 606

Avdeling Idd: 969 42 426
Avdeling Kvartsveien: 970 41 640
Avdeling Svenskegata: 932 43 191

Atomveien 40, Frøyasvei 4D og Ulvås 
Leder: Ramona Johansen, tlf 459 74 676   

Avdeling Atomveien: 488 92 001
Avdeling Frøyasvei: 970 39 810
Avdeling Ulvås: 459 72 483

Os-tunet
Leder:Lise Skjærstad, tlf 953 07 118

Avdeling Os-tunet: 932 43 192