Bo og miljøarbeidertjeneste - for personer med funksjonsnedsettelser

Bo og miljøarbeidertjeneste - for personer med funksjonsnedsettelser

I området Enhet Bo og miljøarbeidertjeneste er det 16 boliger og et uteteam for personer med bistandsbehov. Vi gir individuell bistand og opplæring til beboerne i de ulike boligene ut fra kartlagte behov hos den enkelte. 

Antallet leiligheter i boligene er variable – alt fra 1 til 12, men alle leilighetene er tilknyttet en serviceleilighet. Der er det  tilgjengelig personale som kan kontaktes ved behov.

Avlastning

Enheten har et avlastningstilbud til private omsorgsytere som har særlig tyngende omsorgsoppgaver for nærperson over 12 år. Avlastningstilbudet er lokalisert på Bergheimveien 7 og har syv rullerende plasser.

Brukerråd

Enheten har et brukerråd som består av fem deltagere som mottar tjenester fra enheten og to ansatte som er tilretteleggere. Brukerrådet skal gi personer med utviklingshemming brukermedvirkning i forhold til tjenestene de mottar fra Bo og miljøarbeidertjenesten. De skal få muligheten til å påvirke innholdet og kvaliteten. Videre skal brukerrådet bidra til tjenesteutvikling og økt kompetanse gjennom at brukerens meninger og erfaringer tas inn i tjenestens faglige arbeid. Det er også et rådgivende organ for enhetsleder.

Enhetsleder for Enhet Bo og miljøarbeidertjeneste er Linda Sannes Bakstad.

E-post: lindasannes.bakstad@halden.kommune.no  

Spesialrådgiver Tomas S. Hafstad, tlf 477 91 992

Fagrådgiver Kari Anne Bertelsen, tlf 902 31 573

Rådgiver Marianne Solvang, tlf 954 97 380

Saksbehandler Hilde Ekeli, tlf 951 98 119

Til denne enheten hører også Uteteam. 

Uteteamet jobber med brukere som tilhører Bo- og miljøarbeidertjenesten og andre med psykiske lidelser og fysiske funksjonsnedsettelser. Brukergruppa er relativt ung og mange av de er i alderen 18-30 år. Uteteamet bistår med å lære å bo, gjøre hverdagslige aktiviteter, motivere.

Avdelingsledere

Uteteam og Bergheimveien 7, avlastning
Lise Merethe Ekeroth, tlf 474 76 310

Grønliveien, Bergheimveien 9
Espen Søyland, tlf. 901 45 286

Kommandantveien 
Konstituert: Heidi Gro Tellefsen, tlf 941 69 620

Kvartetten, Opalveien 1 og Friggsvei
Thomas A. Olsen, tlf 954 16 708

Isebakkeveien, Aspeveien og Rådyrfaret
Maria Bakken, tlf 474 76 722  

Avdeling Idd, Kvartsveien 10 og Svenskegata   
Didrik Ueland, tlf 957 98 606

Atomveien 40, Frøyasvei 4D og Ulvås 
Ramona Johansen, tlf 459 74 676   

Os-tunet
Lise Skjærstad, tlf 953 07 118