Rus og psykisk helse

Rus og psykisk helse

De fleste tjenestene i Enhet rus og psykisk helse er samlet i Busterudgata 3, St.Joseph. Det gis tjenester til mennesker med psykiske lidelser og/eller rusproblemer.

Søk om tjenester (DOCX, 112 kB)

Enhetsleder for rus- og psykiatritjenesten er Marit Skauge Johnsen.
E-post: marit.skauge.johnsen@halden.kommune.no

Rask psykisk helsehjelp

Dette er et tilbud for deg med angst og depresjonsplager. Tilbudet er basert på kognitiv terapi. Du kan selv ta direkte kontakt med oss på tlf. 457 21 839 mandag, onsdag og fredag kl 09.00 - 11.00 for å få avklaring om et tilbud hos oss er aktuelt eller ikke. 

Avdeling psykisk helse

Forløpskoordinator for psykisk helse er avdelingsleder Line Skoglund.
Tilgjengelig hverdager kl 08.00 - 15.00.

Psykisk helse og avhengighet

Psykisk helse og avhengighet arbeider på dagtid og gir tilbud til personer med ulike psykiske lidelser fra 16 år, samt voksne som ønsker hjelp til å jobbe seg ut av sin rusavhengighet.

Aktivitetssenter for rus og psykisk helse

Aktivitetssenteret er et aktivitets- og behandlingstilbud for personer med rus og/eller psykiske lidelser.

Teamleder er Lars Samuelsen.

Avdeling rustjenester

  • Feltteam gir tjenester til personer som har en ROP-lidelse (rus- og psykisk lidelse)
  • FACT-teamet gir tjenester til personer med alvorlig psykisk lidelse, ofte også med rusmiddelproblemer.
  • Pakkeforløpene skal bidra til gode, koordinerte og sammenhengende tjenester.

Helsestasjon for rusavhengige

Dette er et lavterskeltiltak for rusavhengige over 18 år hvor fokus er smitteforebygging og skadereduksjon.

Avdeling oppfølgingsboliger

Boleder er Espen Philstrøm

Oppfølgingsbolig psykisk helse er et tilbud til mennesker med alvorlig psykisk lidelse av kronisk art.

Her finner du oss

Busterudgata 3, 1776 Halden

Line Irene Skoglund
Avdelingsleder Psykisk helse
E-post
Telefon 951 98 133
Espen Pihlstrøm
Avdelingsleder Oppfølgingsboliger psykisk helse
E-post
Telefon 69 17 47 43
Mobil 932 43 208
Lars Steinar Samuelsen
Teamleder Aktivitetssenter for rus og psykisk helse
E-post
Telefon 932 43 178