Alarmtjenester

Alarmtjenester

Tidlig varsling og rask utrykning er helt avgjørende for utfallet av et branntilløp. Brannalarm tilknyttet 110-sentral med utrykning fra brannvesenet, gir den beste sikkerheten for din eiendom.

Mens de fleste alarmselskap må ringe brannvesenet for å få en utrykning, er det også mulig å koble en eiendoms alarmanlegg direkte til brannvesenet. Det sikrer en direkte og dermed raskere utrykning hvis brannalarmen går. Dette er særlig aktuelt for bedrifter og andre store eiendommer. For å sikre deg dette, må du være registrert kunde av Halden brannvesen.

Vil du bli kunde?

Har du bestemt deg for at din bedrifts eiendom bør ha så god brannsikkerhet som det er mulig å få, så må du følge disse punktene:

 1. Bedriften din trenger å ha et brannvarslingsanlegg med alarmsender og nøkkelsafe. Det må dere bestille direkte fra en autorisert leverandør.
   Informasjon om godkjente alarmanlegg og leverandører av dette finner du via AddSecure eller Xsecure
 2. Leverandøren sørger for at en montør setter opp anlegget, bestiller linje hos AddSecure eller Xsecure og tester at alt fungerer korrekt opp mot AddSecure eller Xsecure og Øst 110-sentral IKS.
 3. Når alarmanlegget er montert og testet, må bedriften registrere seg som ny kunde hos Halden brannvesen. Brannvesenet kan ikke rykke ut før dette er på plass.
   Registrer deg som kunde for alarmanlegg på dette skjemaet.
 4. Når alarmanlegg er ferdig montert og eier er registrert som kunde hos Halden brannvesen, må kunden også bestille kontroll og programmering av nøkkelsafe fra Halden brannvesen.
   Bestille kontroll og programmering i dette skjemaet.
 5. Kunden får beskjed om alt er i orden eller om noe må utbedres. Hvis alt er som det skal, vil alarmen settes i drift hos Øst 110 IKS. Ved utløst alarm vil nå lokalt brannvesen rykke ut.

Skjema

Mer informasjon

Brannstasjon
E-post
Mobil 69 17 45 19