Her er koronareglene for Halden

Takk for at du fortsatt har få nærkontakter og god avstand! Her er alle smittevernsreglene som gjelder fra 12. april.

Bekymringsmelding om brannsikkerhet

Bekymringsmelding om brannsikkerhet

Kjenner du til forhold som kan utgjøre en risiko knyttet til brannsikkerhet? Da kan du sende oss en bekymringsmelding.

Risikoforhold kan være alt fra blokkerte rømningsveier, brannfarlige boforhold, parkerte biler som hindrer brannvesenet i å komme frem med nødvendig utstyr med mer.

Halden brannvesen ønsker tips fra publikum om forhold som angår brannsikkerhet. Du kan være anonym. Er du bekymret kan også brannvesenet gi råd og veiledning.​

Send bekymringsmelding om brannsikkerhet

Brannstasjon
Mobil 69 17 45 19