Brannberedskap

Brannberedskap

Beredskapsavdelingen har ansvaret for alle utrykningsoppgaver og akutte innsatser. 

Trenger du øyeblikkelig hjelp ringer du nødnummer 110

Du må oppgi navn, hva som har skjedd og hvilken adresse du er på. 110-sentralen sender ut det brannvesenet som er nærmest deg så fort de vet hvor du er.

Våre oppgaver

Vår primære oppgave er å redde liv og begrense skadene når ulykken har skjedd. Vi rykker ut til ca. 600 hendelser hvert år. Eksempler på hendelser er husbranner, trafikkulykker, drukninger, kjemikalieulykker, oljesøl, heiser som har stoppet og mange flere situasjoner der folk er i nød.

Vakt

Det er til enhver tid fem personer på vakt i Halden brannvesen, de er klare til å rykke ut hvis noen trenger hjelp.

Tilrettelegging for rednings- og slokkeinnsats

Vi har utarbeidet en veiledning til hvordan områder og bygninger bør tilrettelegges. Den er aktuell ved utarbeiding av nye reguleringsplaner og ved prosjektering av større bygninger, både nye bygg og ved større endringer av eksisterende bygninger.

Tilrettelegging for rednings- og slokkemannskap Halden brannvesen 

Kontakt oss

Du kan kontakte avdelingsleder for beredskap, Ole Henrik Nomél på telefon mellom kl. 08.00 og kl. 14.00 på hverdager. Utenfor kontortiden kan du sende e-post. Se boks med kontaktinfo.

Dersom din henvendelse ikke kan vente, kan du ringe vakttelefonen til brannvesenet - tlf. 932 43 165.

Trenger du øyeblikkelig hjelp - ring 110.

Kjenner du til forhold som kan utgjøre en risiko knyttet til brannsikkerhet? Da kan du sende oss en bekymringsmelding.

Send bekymringsmelding

Eksterne lenker

Ole Henrik Nomél
Avdelingsleder beredskap
E-post
Telefon 47 31 73 70

Telefontid hverdager 8 - 14