Beredskap

Beredskap

Beredskapsavdelingen har ansvaret for alle utrykningsoppgaver og akutte innsatser. 

Trenger du øyeblikkelig hjelp ringer du nødnummer 110

Du må oppgi navn, hva som har skjedd og på hvilken adresse du er på. 110 - sentralen vil sende ut det brannvesenet som er nærmest deg, så fort de vet hvor du befinner deg.

Våre oppgaver

Vår primære oppgave er å redde liv og begrense skadene når ulykken har skjedd. Vi rykker ut til ca. 600 hendelser hvert år. Eksempler på hendelser er husbranner, trafikkulykker, drukninger, kjemikalieulykker, oljesøl, heiser som har stoppet og mange flere situasjoner der folk er i nød.

Vakt

Det er til enhver tid 5 mannskaper på vakt i Halden brannvesen som er klare til å rykke ut hvis noen trenger hjelp.

Kontakt oss

Du kan kontakte avdelingsleder for beredskap, Ole Henrik Nomél på telefon mellom kl. 08.00 og kl. 14.00 på hverdager. Utenfor kontortiden kan du sende e-post. Se boks med kontaktinfo.

Dersom din henvendelse ikke kan vente kan du ringe vakttelefonen til brannvesenet - tlf. 932 43 165.

Trenger du øyeblikkelig hjelp - ring 110.

Kjenner du til forhold som kan utgjøre en risiko knyttet til brannsikkerhet? Da kan du sende oss en bekymringsmelding.

Send bekymringsmelding

Eksterne lenker

Ole Henrik Nomél
E-post
Telefon 473 17 370
Mobil 473 17 370