Søknad om overnatting

Søknad om overnatting

Har du planer om å benytte lokaler til overnatting som ikke er godkjente overnattingssteder, som for eksempel skoler, barnehager eller andre offentlige bygg, må du sende oss en søknad.

Søknaden bør sendes minimum 2 uker før overnatting skal skje. Husk å krysse av for overnatting på søknadsskjemaet.

Søk om overnatting 

Ansvarlig for overnattingen:

  • skal sette seg inn i og forstå de krav som fremkommer av byggets branninstruks
  • skal kjenne til brannalarmsentralens plassering og virkemåte, samt verifisere at sentralen er i drift
  • skal sørge for at det er fungerende seriekoblede røykvarslere/deteksjon i alle rom dersom bygget ikke er utstyrt med heldekkende brannalarmanlegg
  • skal kjenne til plassering av brannslanger og slokkeapparater, samt hvordan disse fungerer
  • skal kjenne til byggets rømningsveier, herunder alle utganger og nødutganger
  • skal sørge for at rømningsveiene fungerer som forutsatt, herunder at de ikke er låst, blokkert eller at det er lagret ting i rømningsveiene
  • har ansvaret for at en eventuell evakuering av lokalene foregår rolig og velorganisert helt ut til bygningens møteplass, og at de evakuerte blir der inntil annen beskjed blir gitt
  • skal ved røyk eller brann umiddelbart varsle Halden brann- og feiervesen på tlf.nr. 110​

Ved overnatting skal primært 1. etasje benyttes. Skal øvrige etasjer benyttes må dette vurderes særskilt.

Det er ikke tillatt å bruke åpen ild, som for eksempel telys og stearinlys.