Valgresultat

Lurer du på hvordan haldenserne stemte ved stortingsvalget? Se valgresultatet for Halden her. 

Støtteordning til tiltak i ulvesonen

Støtteordning til tiltak i ulvesonen

Halden kommune har fått tildelt ca. 1 million kroner fra Miljødirektoratets støtteordning til kommuner med ulverevir 2020/2021. Privatpersoner, næringsdrivende og organisasjoner kan søke om støtte.

Bakgrunnen for ordningen er Stortingets ønske om å etablere en økonomisk ordning for tap av eventuelle rettigheter eller belastninger innenfor ulvesonen.

Konkrete tiltak i lokalsamfunnet som kommer innbyggerne direkte til gode og virker positivt anses som konfliktdempende og er i kjerneområdet av bestemmelsen.  

Kommunen prioriterer følgende tiltak: 

 • Tilskudd til belysning langs skolevei: 100 %
 • Informasjons- og aktivitetstiltak rettet mot barn og unge: 100 %
 • Inngjerding av tun og ekstra belysning rundt bolighus innenfor eller i tilknytning til ulvereviret: 80 %. Til inngjerding, settes satsen til 200 kr pr meter. 
 • Ekstra beskyttelse av hunder, -elektriske vester, sikring på hundegårder innenfor eller i tilknytning til ulvereviret: 80 %. Søker må bo i Halden kommune og det gis ikke støtte til fritidseiendommer.
 • Utgifter til ekstra tilsyn med husdyr på beite: 100 %
 • Merking av dyr på beite – sender og sporingsutstyr og årsavgifter: 80 %
 • Rydding langs turstier: 100 %
 • Konfliktdempende tiltak i tilknytning til ulvereviret: 100 %
 • Tap av jakt- og andre utmarksinntekter innenfor ulvereviret. Nedgang av i inntekter må dokumenteres: 100 %
 • Utprøving av nye gjerdetyper til produksjonsdyr: 65 %.
 • Tilskudd til eksisterende gjerdetyper, etter Fylkesmannens satser i de tilfellene midlene til Fylkesmannens er oppbrukt. 

Tilskuddssats blir beregnet på dokumenterte utgifter og tiltaket må være forhåndsgodkjent av kommunen. Kommunen kan sette egne vilkår og frist for gjennomføringen av tiltaket.

 • Det settes ingen søknadsfrist – søknadene behandles fortløpende. 
 • E-post: postmottak@halden.kommune.no
 • Post: Halden kommune, Postboks 150, 1751 Halden

Har du spørsmål? Ta kontakt med miljø og landbruksavdelingen.

Les strategidokumentet for fordeling av ordningen konfliktdempende tiltak i ulvesonen (PDF, 665 kB)

Kari Elisabeth Schjerpen
Rådgiver
E-post
Mobil 476 93 270
Bjørnar Strøm Hågensen
E-post
Telefon 916 11 261