Valgresultat

Lurer du på hvordan haldenserne stemte ved stortingsvalget? Se valgresultatet for Halden her. 

Abonnementsvilkår for vann og avløp

Abonnementsvilkår for vann og avløp

Standard abonnementsvilkår for vann og avløp (PDF, 402 kB)

Her kan du lese om våre største VA-prosjekter

Vi bruker SMS til å varsle innbyggere om problemer med vann.

Drift vann og avløp er organisert i to avdelinger. Renseanlegg og vannbehandling ledes av Rune Løkkeberg. Roy Prang leder drift ledningsnett som er del av avdeling plan/prosjekt/produksjon. Begge disse avdelingene er igjen del av enhet kommunalteknikk.

Våre mål: 

 • Trygg vannforsyning og rent vann til alle formål.
 • Vi leverer ditt viktigste næringsmiddel - godt drikkevann.
 • Vi samler opp og transporterer avløpsvann til renseanlegg.
 • Vi administrerer tømming av septiktanker, tette tanker og minirenseanlegg.
 • Vi bygger ut, drifter og vedlikeholder kommunens vann- og avløpsnett.
 • Vi administrerer og ajourfører ledningskartverket for vann- og avløpsnettet.
 • Vi følger opp vannkvaliteten på drikkevannet samt fra avløpsutslipp.

Halden kommune er ansvarlig for å vedlikeholde og bygge ut kommunens ledningsnett som består av:

 • ca. 350 km vannledninger
 • ca. 300 km avløpsledninger
 • ca. 130 km overvannsledninger
 • 80 pumpestasjoner
 • 23 overløp
 • 7 trykkøkningsstasjoner
 • 5 høydebasseng
 • Ca 5500 kummer 

Visste du at ...?

 • vi leverer vann og transporterer bort avløp for rundt 11.000 husstander?
 • det strømmer 6 millioner kubikkmeter vann gjennom våre ledninger i året?
 • dette tilsvarer 6 000 000 000 liter vann?
 • vannet som lekker ut av et hull på størrelse med en blyant koster kommunen 20.000,- årlig?
 • vannet som lekker ut av et hull på størrelse med en tikrone koster kommunen 160.000,- i året?
 • lekkasje av drikkevann i Norge koster kommunene minst 500 millioner årlig?
 • det kommunale vannledningsnettet er 350 km langt og at avløpsnettet er 300 km langt?
 • hvis vi hadde lagt kommunens vann og avløpsledninger etter hverandre ville de rekke nesten helt til Namsos!?
 • det private stikkledningsnettet er omtrent like langt?
 • vann- og avløpsledningene i Norge er til sammen ca 86 000 km lange, mer enn to ganger rundt jorda!?
 • Kommunale vannverk leverer rundt 700 millioner liter vann i året til nordmenn?
 • før nye kommunale vannledninger kan tas i bruk skal de spyles, trykk-testes og klores?
 • for å transportere alt avløpsvannet til renseanlegget på Remmen har vi 80 avløpspumpestasjoner?
 • vi sjekker tilstanden inni avløpsledninger med fjernstyrt TV-kamera på en liten traktor?