Abonnementsvilkår for vann og avløp

Abonnementsvilkår for vann og avløp

Standard abonnementsvilkår for vann og avløp (PDF, 402 kB)

Her kan du lese om våre største VA-prosjekter

Vi bruker SMS til å varsle innbyggere om problemer med vann.

Drift vann og avløp er organisert i to avdelinger. Renseanlegg og vannbehandling ledes av Rune Løkkeberg. Clas Lilleborgen leder drift ledningsnett som er del av avdeling plan/prosjekt/produksjon. Begge disse avdelingene er igjen del av enhet kommunalteknikk.

Våre mål: 

 • Trygg vannforsyning og rent vann til alle formål.
 • Vi leverer ditt viktigste næringsmiddel - godt drikkevann.
 • Vi samler opp og transporterer avløpsvann til renseanlegg.
 • Vi administrerer tømming av septiktanker, tette tanker og minirenseanlegg.
 • Vi bygger ut, drifter og vedlikeholder kommunens vann- og avløpsnett.
 • Vi administrerer og ajourfører ledningskartverket for vann- og avløpsnettet.
 • Vi følger opp vannkvaliteten på drikkevannet samt fra avløpsutslipp.

Halden kommune er ansvarlig for å vedlikeholde og bygge ut kommunens ledningsnett som består av:

 • ca. 350 km vannledninger
 • ca. 300 km avløpsledninger
 • ca. 130 km overvannsledninger
 • 80 pumpestasjoner
 • 23 overløp
 • 7 trykkøkningsstasjoner
 • 5 høydebasseng
 • Ca 5500 kummer 

Visste du at ...?

 • vi leverer vann og transporterer bort avløp for rundt 11.000 husstander
 • det strømmer 6 millioner kubikkmeter vann gjennom våre ledninger i året
 • dette tilsvarer 6 000 000 000 liter vann
 • vannet som lekker ut av et hull på størrelse med en blyant koster kommunen 20 000 kroner årlig
 • vannet som lekker ut av et hull på størrelse med en tikrone koster kommunen 160 000 kroner i året
 • lekkasje av drikkevann i Norge koster kommunene minst 500 millioner årlig
 • det kommunale vannledningsnettet er 350 km langt og at avløpsnettet er 300 km langt
 • hvis vi hadde lagt kommunens vann og avløpsledninger etter hverandre ville de rekke nesten helt til Namsos
 • det private stikkledningsnettet er omtrent like langt
 • vann- og avløpsledningene i Norge er til sammen ca 86 000 km lange, mer enn to ganger rundt jorda
 • Kommunale vannverk leverer rundt 700 millioner liter vann i året til nordmenn
 • før nye kommunale vannledninger kan tas i bruk skal de spyles, trykk-testes og klores
 • for å transportere alt avløpsvannet til renseanlegget på Remmen har vi 80 avløpspumpestasjoner
 • vi sjekker tilstanden inni avløpsledninger med fjernstyrt TV-kamera på en liten traktor
Svein Rune Løkkeberg
Avdelingsleder renseanlegg
E-post
Telefon 69 18 85 65
Mobil 928 25 887
Clas Anders Lilleborgen
Maskinfører/rørlegger i Nitral
E-post
Telefon 991 29 988