Vann og avløp beredskap

Vann og avløp beredskap

Halden kommune har vaktordning hele døgnet for å ta seg av hendelser på det kommunale vann- og avløpsnettet. Det kan være vannlekkasjer, vesentlige endringer i vanntrykket, tett kloakk og oversvømmelser.

Vakttelefon:

I kontortiden melder du fra til Servicesenteret, tlf. 69 17 45 00

Etter kontortid og i helger, tlf. 932 44 044 (overordnet vakttelefon)