Her er koronareglene for Halden

Takk for at du fortsatt har få nærkontakter og god avstand! Her er alle smittevernsreglene som gjelder fra 12. april.

VA Beredskap

VA Beredskap

Halden kommune har vaktordning hele døgnet for å ta seg av hendelser på det kommunale vann- og avløpsnettet. Det kan være vannlekkasjer, vesentlige endringer i vanntrykket, tett kloakk og oversvømmelser.

Vakttelefon:

I kontortiden melder du fra til Servicesenteret, tlf. 69 17 45 00

Etter kontortid og i helger, tlf. 932 44 044 (overordnet Vakttelefon)