Her er koronareglene for Halden

Takk for at du fortsatt har få nærkontakter og god avstand! Her er alle smittevernsreglene som gjelder fra 12. april.

Skogkanten naturbarnehage AS

Skogkanten naturbarnehage AS

Skogkanten naturbarnehage vektlegger spesielt natur som arena for lek og læring.

Søk barnehageplass

Profil: Frihet og glede i et positivt miljø!

Besøk vår nettside

Adresse: Lerdalveien 19, 1778 HALDEN

Telefon: 482 22 230

Leder: Linda Wagenknecht Olsen

Åpningstider: 07:00 - 16:30

Type plass

  • Hel plass