Nå starter vaksineringen av gruppe 4

Uke 14 starter vaksineringen av personer fra 65-74 år og yngre personer med bestemte sykdommer/tilstander. Uansett alder kan du registrere deg i vaksinekøen nå:Her er alt du må vite om koronavaksine.

Søke om barnehageplass

Søke om barnehageplass

Gjennom et et mangfold av kommunale og private barnehager, både ordinære barnehager og familiebarnehager, skal alle barn få et godt og brukertilpasset barnehagetilbud.

Søk barnehageplass

Søknadsfrist for hovedopptak er 1. mars.

Søke om barnehageplass

Det er samordnet opptak for alle barnehager i Halden. Det betyr at du både kan søke på kommunale og private barnehager på samme sted.

Nærmere opplysninger om samordnet opptak, opptakskriterier og opplysninger om den enkelte barnehage finnes på kommunens barnehageportal.

De første svar som sendes ut vil være knyttet til foresattes 1. og 2.valg. Deretter vil vi behandle øvrige valg. Det vil bli sendt ut tilbud om barnehageplass helt fram til opptaket er ferdig i juni. Deretter er det løpende / supplerende opptak. Tilbudene blir sendt ut elektronisk som vedlegg til epost. Det er den enkelte barnehage som sender ut vedtak om barnehageplass. 

Rett til barnehageplass?

Alle barn som fyller ett år i perioden 1. august til 31. november har rett på barnehageplass innen utgangen av den måneden de er født i, hvis foreldrene har søkt om barnehageplass innen fristen for hovedopptak som er 1. mars.

Eksempel:

Ola fyller 1 år i oktober. Foreldre har søkt om barnehageplass innen fristen 1.mars. Ola har da rett til barnehageplass innen 31. oktober. Dersom foreldre søker om plass 20.mars, bortfaller retten til plass fra oktober måned. 

Retten forutsettes at barnet har bostedsadresse i kommunen fra august det året det søkes plass for.  Enkelte ikke-kommunale barnehager har opptakskrets utover Halden kommune. Kommunen har oppfylt retten til barnehageplass dersom søker får tilbud om plass i en barnehage i den kommunen barnet er bosatt. Søkere som takker nei til tilbudet mister sin rettighet til plass, men kan fortsatt stå på venteliste og vil bli vurdert ved ledighet.

Halden kommune har et gratis tilbud som heter Maurtua åpen barnehage. Dette er et tilbud til alle barn i førskolealder, men for å bruke tilbudet hos Maurtua må barna ha med en voksen.

Vedtekter 

Her er vedtektene som styrer hvordan kommunens egne barnehager drives:
Vedtekter kommunale barnehager

Eksterne lenker

Lill Ranveig Stende
Fagleder barnehage
E-post
Mobil 905 01 447