Søk barnehageplass

Viktig om søknader til barnehage og SFO

Fra 1. januar 2023 går Halden kommune over til et nytt søknadssystem for deg som skal søke om barnehageplass. Det nye systemet heter Visma flyt Foresattportal og det vil erstatte IST Barnehageportalen som vi har brukt til nå. Endringen skyldes at Halden kommune ønsker et mer helhetlig kommunikasjonssystem for alle brukere av tjenesten – både foresatte og kommunens administrasjon. Med Visma flyt Foresattportal vil dere som foresatte kunne benytte dere av samme kommunikasjonssystem gjennom hele utdanningsløpet, fra barnehage og ut grunnskolen. 

Dette må du gjøre:

  • Har plass i dag: Dere som allerede har barnehage- eller SFO-plass, trenger ikke å gjøre noe for å beholde plassen.
  • Står på venteliste: Dere som har barn på venteliste for barnehageplass, må søke på nytt for å beholde plassen på ventelisten. Søke på nytt krever sikker innlogging/ID-portal.
  • OBS! Ny barnehageportal åpner 1.desember 2022
    Klikk her for å søke på nytt fra 1.12

Ved spørsmål kontakt: Wenche Tysse-Hostad, telefon 976 71 911

Søk barnehageplass

Det er samordnet opptak for alle barnehager i Halden. Det betyr at du både kan søke på kommunale og private barnehager på samme sted.

Søk barnehageplass

Obs! Ny barnehageportal fra 1.desember 2022

Søknadsfrist for hovedopptak er 1. mars.

Gjennom et mangfold av kommunale og private barnehager, både ordinære barnehager og familiebarnehager, får alle barn et godt og brukertilpasset barnehagetilbud.

Svar på barnehagesøknaden

De første svar som sendes ut vil være knyttet til ditt 1. og 2.valg. Deretter behandler vi øvrige valg. Det blir sendt ut tilbud om barnehageplass helt fram til opptaket er ferdig i juni. Deretter er det løpende / supplerende opptak resten av barnehageåret.. 

Tilbudene om plass blir sendt ut elektronisk som vedlegg til e-post. Det er den enkelte barnehage som sender ut vedtak om barnehageplass. 

Prosent plass

Det er ulike plasstyper ved de ulike barnehagene. Dette kan sjekkes ut på hjemmesiden til den enkelte barnehage. Når man legger inn søknad, vil man få opp hva den enkelte barnehagen tilbyr når man skal huke av for «Plasstype». 

Her søker du på barnehageplass

Rett til barnehageplass?

Alle barn som fyller ett år i perioden 1. august til 31. november har rett på barnehageplass innen utgangen av den måneden de er født i, hvis foreldrene har søkt om barnehageplass innen fristen for hovedopptak som er 1. mars.

Eksempel:

Ola fyller 1 år i oktober. Foreldre har søkt om barnehageplass innen fristen 1.mars. Ola har da rett til barnehageplass innen 31. oktober. Dersom foreldre søker om plass 20.mars, bortfaller retten til plass fra oktober måned. 

Retten forutsettes at barnet har bostedsadresse i kommunen fra august det året det søkes plass for.  Enkelte ikke-kommunale barnehager har opptakskrets utover Halden kommune. Kommunen har oppfylt retten til barnehageplass dersom søker får tilbud om plass i en barnehage i den kommunen barnet er bosatt. Søkere som takker nei til tilbudet mister sin rettighet til plass, men kan fortsatt stå på venteliste og vil bli vurdert ved ledighet.

Endre eller si opp eksisterende plass

For å endre eller si opp en eksisterende plass må du være innlogget i søkeportalen. Gå til Min side og menypunkt Mine plasseringer for å sende inn søknad om endret plasstype eller for å si opp plassen. Oppsigelsestiden er 2 måneder, som gjelder fra den 1. i nærmeste måned du sier opp plassen.

Maurtua åpen barnehage

Dette er et tilbud til alle barn i førskolealder, men for å bruke tilbudet hos Maurtua må barnet ha med en voksen.

Eksterne lenker