Helsestasjon for ungdom og studenter

Helsestasjon for ungdom og studenter

Helsestasjon for ungdom er et lavterskel tilbud til ungdom og studenter. Det er ingen timebestilling og tjenesten er gratis. Den er bemannet av helsesykepleier, lege og jordmor.

På HFU kan du snakke om seksualitet, seksuell helse, seksuelle overgrep og seksuell legning. Få veiledning og resept på prevensjonsmidler og teste deg for seksuelt overførbare infeksjoner. Vi tar graviditetstester og deler ut gratis kondomer.

Helsesykepleier er tilstede på campus hver onsdag i studieåret.

Åpningstider: mandag og torsdag fra kl.15.00-17.00

Sommerferien: Åpent torsdager fra kl.15.00-17.00

Stengt i øvrige ferieuker.

Adresse: Os allè 3, 1777 Halden
Telefon: 69 17 46 62