Helsestasjon for ungdom og studenter

Helsestasjon for ungdom og studenter

Helsestasjon for ungdom er et gratis tilbud til ungdom og studenter. Det er drop-in, ingen timebestilling. De som jobber der er helsesykepleier, lege, jordmor og vernepleier/sykepleier med videreutdanning i psykisk helse.

På HFU kan du komme om du trenger noen å snakke med for eksempel om psykisk-, sosial-  og seksuell helse, seksuelle overgrep og seksuell legning. Få veiledning og resept på prevensjonsmidler og teste deg for seksuelt overførbare infeksjoner. Vi tar graviditetstester og deler ut gratis kondomer.

Åpningstider: mandag og torsdag fra kl.15.00-17.00

Sommerferien: Åpent torsdager fra kl.15.00-17.00
Stengt i øvrige ferieuker.

Adresse: Os allè 3, 1777 Halden
Telefon: 69 17 46 62