Her er koronareglene for Halden

Takk for at du fortsatt har få nærkontakter og god avstand! Her er alle smittevernsreglene som gjelder fra 12. april.

Helsestasjon for ungdom og studenter

Helsestasjon for ungdom og studenter

Helsestasjon for ungdom er et lavterskel tilbud til ungdom og studenter. Det er ingen timebestilling og tjenesten er gratis. Den er bemannet av helsesykepleier, lege og jordmor.

På HFU kan du snakke om seksualitet, seksuell helse, seksuelle overgrep og seksuell legning. Få veiledning og resept på prevensjonsmidler og teste deg for seksuelt overførbare infeksjoner. Vi tar graviditetstester og deler ut gratis kondomer.

Åpningstider: mandag og torsdag fra kl.15.00-17.00

Sommerferien: Åpent torsdager fra kl.15.00-17.00

Stengt i øvrige ferieuker.

Adresse: Os allè 4 (Familiens hus), 1777 Halden
Telefon: 69 17 46 62