Halden kommunale kompetansesenter

Halden kommunale kompetansesenter

Er du voksen og har behov for fag-, språk- eller relasjonskompetanse kan vi hjelpe deg. 

Vi skal være garantister for egen kompetanse, dette gjelder faglig kompetanse og relasjonskompetanse. Med relasjonskompetanse menes kunnskap og evne til å identifisere og håndtere emosjoner hos seg selv og andre.

Hovedoppgaver

  • norskopplæring med samfunnskunnskap for voksne innvandrere på dagtid og kveldstid. 
  • modulbaserte læreplaner for opplæring i norsk og samfunnskunnskap på dagtid 
  • spesialundervisning for voksne 
  • grunnskoleopplæring for voksne 
  • avvikling av norskprøver, samfunnskunnskapsprøver og statsborgerprøver 
  • realkompetansevurdering 

Nettsiden til Halden kommunale kompetansesenter  

Her finner du oss

Postadresse: Postboks 150, 1751 Halden
Besøksadresse: Iddeveien 37, 1769 Halden  

Halden kommunale kompetansesenter Ekspedisjon
Telefon 94 01 13 67