Etikkomiteen i Halden fyller 10 år

Etikkomiteen i Halden fyller 10 år

Halden kommune har - som én av ikke veldig mange kommuner i Norge - en etikk-komité innen helse. Svein Norheim er en av dem som er med i komiteen.

Neste uke feirer de 10-årsjubileum tre dager til ende med etikkseminarer for henholdsvis pårørende, frivillige og ansatte. 

Kalender 

-Ikke alle er klar over at vi i kommunalavdeling helse og mestring har en Klinisk etikk-komité. Det kan være litt vanskelig å få tak i hva som skjuler seg bak navnet vårt, som vi for enkelhets skyld forkorter til KEK. Vårt mandat sier at Klinisk etikk-komité kan bistå til en bredere drøfting av utfordrende verdispørsmål gjennom en tverrfaglig systematisk drøfting. Komiteen kan bistå slik at partene, om mulig, får drøftet saken i fellesskap, og på forespørsel være et rådgivende organ, forklarer leder av etikk-komiteen Heidi Karlsen.

Interessant og viktig

Bilde av Svein Norheim som er medlem av klinisk etikk-komité - Klikk for stort bildeSvein Norheim Lisa Gustavsen  En av medlemmene i den tverrfaglige sammensatte etikk-komiteen er Svein Norheim. Hans stemme i de etiske refleksjonene er tuftet på en pårørendes erfaring og som lekmannsrepresentant.

- Kona var lenge dagpasient på Solheim senter før hun til slutt flyttet dit da demenssykdommen hennes krevde mer tilsyn, forteller Norheim. På Solheim ble han etter hvert godt kjent med helsesystemet, og hans engasjement ble lagt merke til. Svein ble kontaktet av KEK med spørsmål om han ville være med i en etikkomité som jobber med etiske spørsmål på tvers av kommunens helsetjeneste. Svein svarte positivt, og positiv er han ennå.

- Jeg har fått mange aha-opplevelser gjennom min deltagelse i KEK. Det er interessant og viktig å være med i gruppa. Man får et videre perspektiv på helse og livet generelt og erfarer at det aldri er kun en vei videre, sier den engasjerte pensjonisten.

Svein Norheim er for mange kjent som en kunnskapsrik byhistoriker og konservator gjennom mange år. Han er nå pensjonist etter 40 år i Østfoldmuseene og Halden historiske Samlinger.

- Det er mange flinke fagfolk med i etikk-komiteen, blant annet lege, sykepleier, psykolog, prest. Det er kompetente folk som har mye erfaring og et reflektert syn på livet. Men selv om henvendelsene og situasjonene er av helsefaglig karakter er det viktig å også ha med noen som ikke er utdannet innen helse, for å få en god bredde på refleksjonene, sier Norheim.

Et tilbakeblikk

Etikksatsingen i kommunalavdeling helse og mestring i Halden kommune startet som et lite fagutviklingsprosjekt på Halden sykehjem i 2008. Ansatte ønsket et fokus på kommunikasjon, holdninger og etiske utfordringer. I dag er dette videreført i drift på tvers av avdelinger og tjenester.

Etikksatsingen i Halden ble lagt merke til, også nasjonalt. Halden kommune, ved Enhet sykehjem, ble nominert og vant en nasjonal etikkpris i 2012 for sitt systematiske arbeid med etikk over tid.

Hva er KEK

Klinisk etikk-komité (KEK) har gjennom sin 10-årige historie gjort et stort arbeid i mange helseavdelinger. I tillegg til å drøfte både konkrete og prinsipielle saker, bidrar KEK i kompetanseutvikling- og retningslinjearbeid, som for eksempel kommunens etiske retningslinjer.

KEK får henvendelser og drøfter små og store saker som tjenestemottakere, pårørende, helsepersonell og andre opplever som etisk vanskelig. Det kan være saker som gjelder utfordringer rundt den pågående pandemien. For eksempel besøksforbud i institusjoner eller spørsmål rundt vaksinering. Andre eksempler kan være konkret bruk av ressurser eller når en pasientbehandling skal avsluttes.

KEK Halden møtes månedlig, men kan også stille på hastedrøftinger. Alle etikkdrøftinger dokumenteres i form av et drøftingsnotat som sendes til de involverte i etterkant. KEK Halden utarbeider årsrapporter som beskriver komiteens arbeid og aktiviteter gjennom året.

Erfaringer

- I mitt yrkesliv har jeg også stått i situasjoner hvor de etiske retningslinjene er viktig. Samfunnet rundt oss er i utvikling og jeg ser det som nyttig for meg som medmenneske å være med i den type aktivitet som KEK er. De sakene som blir tatt opp kan være helt konkrete problemer på en arbeidsplass eller prinsipielle allmenngyldige spørsmål, forklarer Norheim.

Målet med etikk-komiteen er ikke å gi fasitsvar på de henvendelsene de får, men sammen med den som henvender seg diskutere, presenterer ulike måter å se en problemstilling på og ha muligheten til å se saken utenifra med et faglig, etisk blikk.

Selv om mye på en arbeidsplass, eller for de som mottar helsetjenester, er regulert av juss og faglig regelverk er det ikke alltid nok. Da kan Klinisk etikk-komité brukes.

- Medlemmene i komiteen er med på frivillig grunnlag, og sammensetningen kan variere. De er en gruppe ildsjeler som i tillegg til sin daglige jobb brenner for å løfte fram etiske problemstillinger og hjelpe de involverte til å komme videre, se saken fra flere sider og sette ord på det som kan være vanskelig. Vi jobber for at KEK skal være et lavterskeltilbud som er til for alle, sier leder Heidi Karlsen.

De oppfordrer alle som har behov for bistand til å drøfte en etisk vanskelig sak, eller står i en situasjon hvor du er i tvil eller usikker på hva du skal eller bør gjøre, ikke nøl med å ta kontakt med KEK Halden.

Les mer om KEK