Vil rehabilitere hele Helsehuset

Vil rehabilitere hele Helsehuset

Nye muligheter for økonomisk støtte fra Husbanken, kan gjøre det mulig å rehabilitere femte etasje på Helsehuset selv om det egentlig ikke var planlagt.

Femte etasje i Helsehuset ble bygget så sent som i 2000 og er dermed nyere enn resten av bygningen. Som følge av dette var det opprinnelig ikke planlagt å bygge om femte etasje samtidig som resten av Helsehuset bygges om og moderniseres.

Saksdokumentene har flere detaljer. De kan du lese her.  (PDF, 2 MB)

Tilskudd fra Husbanken

Nå kan det likevel bli aktuelt å bygge om også den øverste etasjen, slik at hele bygningen får tilnærmet lik teknisk standard som resten av bygget. Husbanken er klar for å være med, men det er politikerne i Halden som må ta stilling til dette i løpet av mai.

- Husbanken signaliserer nå at det er mulig å få store tilskudd for å bygge om femte etasje samtidig som resten av bygget oppgraderes, sier prosjektleder Ingar Orud i Halden kommune.

Da femte etasje ble bygget på resten av Helsehuset tilbake i 2000 ble dette finansiert gjennom Husbanken. Da planleggingen av ombyggingen startet i 2019, var det dialog mellom kommunen og Husbanken om finansiering av femte etasje. Husbanken avslo den gangen muligheten for å søke om finansiering av femte etasje fordi det var gått for kort tid siden den avdelingen ble bygget.

- Da vi startet grundige undersøkelser av bygget og så alle bygningstekniske detaljer, oppdaget vi at det ville være hensiktsmessig å rehabilitere femte etasje samtidig som resten av Helsehuset. Derfor gjenopptok vi dialogen med Husbanken om finansiering. I januar 2021 var det gått 20 år og dermed var byggingen av femte etasje nedskrevet. Det gjorde at Husbanken likevel kunne være med å finansiere femte etasje hvis Halden kommune ønsker det. Dette fikk vi bekreftet i slutten av april, sier prosjektlederen.

Illustrasjon av Helsehuset etter ombygging med nytt parkeringshus. Cowi/Halden kommune  

Samspill gir gode løsninger

Ombyggingen av Helsehuset skal utføres av NCC som en samspillsentreprise. Det betyr at samarbeidet mellom entreprenør og kommunen som byggherre er tettere enn ved andre byggeprosjekter.

- Første fase av dette samspillet er nå gjennomført og vi er veldig fornøyd med samarbeidet så langt. I årets første måneder har vi sammen undersøkt bygget grundig og funnet fram til gode tekniske løsninger, sier Ingar Orud.

Bygget er gjennomgått og sett opp mot eksisterende plantegninger. Himling og flater er også fjernet for å avdekke hva som ligger bak.

I denne prosessen er det avdekket at det må gjøres store investeringer i femte etasje uansett. Blant annet må det utføres omfattende ombygging av ventilasjon og strømnett. Det er også omfattende sikringstiltak som må til som følge av lav takhøyde i Helsehuset.

Lite å spare på å droppe femte

Som planlagt er det først nå etter samspillets første fase at endelig byggepris kan presenteres. Det er nå avklart at ombyggingen ventes å koste Halden kommune 124,1 millioner kroner inkludert ombygging av femte etasje. Kostnaden for femte etasje alene blir cirka 23 millioner kroner, men omtrent 13 millioner av dette vil bli dekket av Husbanken dersom man velger full oppgradering. Husbanken bidrar uansett med 82 millioner kroner til hoveddelen av Helsehuset.

I kommunestyremøtet 27. mai må politikerne ta stilling til om de velger å bevilge 124,1 millioner kroner slik kommunedirektøren anbefaler. Fordi flere oppgraderinger er pliktig, og mye av Husbankens støtte vil falle bort om man ikke moderniserer femte etasje, er det bare rundt en million kroner å spare på å ikke løfte femte etasje til samme moderne nivå som resten av bygget. 

- Det er for Halden kommune av stor betydning å utnytte muligheten til å få en delfinansiering fra Husbanken i dette prosjektet også for 5.etasje. Av de aktuelle velferdstiltakene, er allerede vesentlige tekniske grunninvesteringer tatt for resten av bygget. Ved å gjøre denne oppgraderingen av 5. etasje får kommunen en økonomisk og miljømessig gunstig rehabilitering i samme byggeperioden som resten av helsehuset rehabiliteres. Det vil være betydelig dyrere å gjennomføre denne oppgraderingen senere med full drift i Helsehuset, skriver kommunedirektøren i sin anbefaling til politikerne.

Denne saken skal til politisk behandling i flere råd og utvalg i mai. Siste politiske behandling er i kommunestyret 27. mai.

Se de politiske møtene direkte på Kommune-TV her. 

 

Her er informasjonssiden om ombyggingen av Helsehuset.