Aktuelt

Historisk signering av heltidserklæring i Halden kommune

Mandag 24. januar møttes ordfører, kommunedirektør, HR-leder og de ansattes representanter fra LO, YS og Unio for å skrive under på en lokal heltidserklæring.

Avslutter med tidenes «Allsang på grensen»

Sommerens «Allsang på grensen» blir det siste. Etter 15 sesonger er det slutt for det populære TV 2-programmet. Nå planlegges en fantastisk avslutningssesong på Fredriksten festning i Halden.

Ikke alle trenger PCR-test

Det er nå stor belastning på test- og analysekapasiteten hos kommuner og laboratorier. Derfor er det noen som ikke bør ta PCR-test og alle som tester positivt på en selvtest bør registrere testresultatet i kommunens smittesporingssystem.

Nå kan bedrifter i Halden søke covid-kompensasjon

Halden kommune har fått 1,8 millioner kroner fra regjeringen for å hjelpe næringsliv som rammes av nye smittevernstiltak. Her finner du informasjon om den nye kompensasjonsordningen for bedrifter i Halden som er rammet av pandemien.

Premiering for rapportering om elgjakt

Halden kommune tester ut et nytt system for rapportering etter jakt. Etter elgjakten var det god oppslutning om den nye digitale løsningen og nå har en jaktleder vunnet en premie.

Vann og avløp - Hovsveien

Halden kommune skal oppgradere vann- og avløpsledninger i Hovsveien. Derfor vil Hovsveien bli lysregulert og det vil bli trafikale utfordringer mens dette prosjektet pågår gjennom store deler av 2022. 

Innfører grønt nivå

Beredskapsnivået ved barnehager og grunnskolen i Halden senkes fra gult til grønt. Samtidig forbereder skoler og barnehager seg på at mye sykefravær kan gi driftsutfordringer.

Nye koronatiltak - vurderer trafikklys

Regjeringen har innført flere lettelser i de nasjonale koronatiltakene. Du finner oversikten her. Om det også blir endring av trafikklysnivå i grunnskole og barnehage, besluttes senere.

Vil teste skoleelever to ganger i uka

Halden kommune innfører nå en endring i testrutinene ved skolene for å avdekke smitte tidligere og for å gjøre situasjonen mer oversiktlig for hjem og skole.

Starter nytt anleggsarbeid på nordsiden

Enda flere beboere i Halden sentrum skal få nye vann- og avløpsrør og oppgraderte veier og fortau. Derfor starter vi snart et omfattende anleggsarbeid som berører mange mellom Snippen og Skofabrikken.