Aktuelt

Slik blir det nye biblioteket i Skofabrikken

Halden kommune samler bibliotek, kino og flere andre virksomheter i Skofabrikken i Os allé 3. Det er en del av arbeidet med å gjøre sentrum i byen mer levende og attraktivt.

Stor vannlekkasje rammer mange

Innbygger på Sommerro, hele Iddesiden opp mot Bakke, fra Knardal og ut til Hov er uten vann.

Snart rives Halden bad

Arbeidet med å rydde plass til ny idrettshall og skole på Os går som planlagt. Noe av det som må vike plass er gamle Halden bad.

Løsningsorienterte ansatte

Halden kommunale testsenter har siden oppstart vært gjennom flere endringer og omstillinger, og skolestart høsten 2021 var ikke noe unntak.

Eier du et eldre hus som du ønsker å sette i stand?

Bli med på gratis, digitalt webinar om hvordan du kan skrive en god søknad om tilskudd.

Drop-in vaksinering med koronavaksine

Onsdag 22.september kl. 12.00 -15.30 er det åpent for drop-in vaksinering ved Vaksinasjonssenteret på Sørlifeltet.

En annerledes Brannvernuke i år

I likhet med de fleste andre brannvesen i Norge har Halden brannvesen valgt å ikke arrangere «Åpen brannstasjon" dette året.

Skal evaluere ferietilskudd

I år var det mulig å søke om ferietilskudd for voksne med utviklingshemming. Nå skal ordningen evalueres og vi trenger deltagere i en spørreundersøkelse.

Varsel om lukt

Halden kommune skal vedlikeholde biogassanlegget ved Remmendalen avløpsrenseanlegg neste uke. Det kan oppstå dårlig lukt i nabolaget.

Innspill til kommuneplanens arealdel

Kommuneplanens arealdel ble lagt ut til høring og offentlig ettersyn 25. mars 2021, med frist for innspill 3. juni 2021. Nytt planforslag legges fram når alle innspill er vurdert av kommunen. Vi har laget et fortellingskart som gjør det enklere å finne frem til innspillene.