Kunngjøringer og høringer

Høring av detaljregulering for Tista senter

Opprinnelig publisert på gammel nettside: 07.07.2020 10:38

Detaljregulering for Remmen Studentby

Opprinnelig publisert på gammel nettside:26.05.2020 11:53

Kunngjøring av planvedtak Detaljregulering for Torpedalsveien 55

Opprinnelig publisert på gammel nettside:19.05.2020 11:47

Opphever skjærtorsdagsforskriften

Opprinnelig publisert på gammel nettside:11.05.2020 15:43

Forslag til revidert bevillingsreglement 2020-2024 - alkoholbevillinger - ny bevillingsperiode

Opprinnelig publisert på gammel nettside: 29.04.2020 15:05

Endring i forskrift om stengning av campingplasser, bobilcamping og kommunale oppstillingsplasser for bobiler

Opprinnelig publisert på gammel nettside: 23.04.2020 15:34

Nye 47(132) kV jordkabler mellom Brødløs- og Stangeberget, og mellom Stangeberget og Strupe

Opprinnelig publisert på gammel nettside: Opprettet: 22.04.2020 10:12

Detaljreguleringsplan for ny brannstasjon på Remmen, Halden kommune

Opprinnelig publisert på gammel nettside: :14.04.2020 15:23

Korona-smitten - midlertidig forskrift om forbud mot større ansamlinger av folk i det offentlige rom

Opprinnelig publisert på gammel nettside: 07.04.2020 18:57  Endret:11.05.2020 15:53

Korona-smitten - midlertidig forskrift om stenging av campingsplasser m.m. i Halden kommune

Opprinnelig publisert på gammel nettside: 03.04.2020 15:29