Fristen for å søke barnehageplass er 1.mars

1.mars er siste frist for å levere søknad til hovedopptaket for barnehageplass.
Vær obs på at du må fylle ut en ny søknad om du allerede har levert og ønsker å gjøre endringer. Det er den siste søknaden som blir gjeldende. Søk barnehageplass

Kunngjøringer og høringer

Opphever skjærtorsdagsforskriften

Opprinnelig publisert på gammel nettside:11.05.2020 15:43

Forslag til revidert bevillingsreglement 2020-2024 - alkoholbevillinger - ny bevillingsperiode

Opprinnelig publisert på gammel nettside: 29.04.2020 15:05

Endring i forskrift om stengning av campingplasser, bobilcamping og kommunale oppstillingsplasser for bobiler

Opprinnelig publisert på gammel nettside: 23.04.2020 15:34

Nye 47(132) kV jordkabler mellom Brødløs- og Stangeberget, og mellom Stangeberget og Strupe

Opprinnelig publisert på gammel nettside: Opprettet: 22.04.2020 10:12

Detaljreguleringsplan for ny brannstasjon på Remmen, Halden kommune

Opprinnelig publisert på gammel nettside: :14.04.2020 15:23

Forslag til detaljregulering for Rødnabbene - Høring og offentlig ettersyn

Opprinnelig publisert på gammel nettside: 27.03.2020 14:27

Varsel om oppstart av planarbeid og høring av Planprogram - regionalt næringsområde på Svinesundplatået

Opprinnelig publisert på gammel nettside: 26.03.2020 13:29

Forslag til "Detaljregulering for Remmen studentby" - Høring og offentlig ettersyn

Opprinnelig publisert på gammel nettside:26.02.2020 16:22

Forslag til «Detaljregulering for Torpedalsveien 55» - høring og offentlig ettersyn

Opprinnelig publisert på gammel nettside: 06.02.2020 14:57

Kunngjøring - navnesak

Opprinnelig publisert på gammel nettside: 04.02.2020 11:07