Fiberutleie

Fiberutleie

Halden Dataservice har ansvar for drift og forvaltning av Halden kommune sin fiber for utleie

Etter en offentlig anbudsrunde har GP Dataservice blitt valgt som partner for å håndtere utleie av rør og fiberkapasitet av kommunens egeneide anlegg.

GP Dataservice håndterer alle forespørsler om kapasitet samt innehar det tekniske og merkantile driftsansvaret. Det er utarbeidet en egen portal for operatørene som ønsker å leie kapasitet.

Tilgang til denne portalen fås ved å ta kontakt med fiber@gp.no eller ringe 69 18 30 00 (GP Dataservice).

Over flere år  har Halden kommune investert i trekkerør for å tilrettelegge for fiber i kommunen parallelt med oppgradering av vann- og avløpsutbedringer.

I årene som kommer har kommunen en målsetting om økt utbygging av fiberinfrastruktur til offentlige bygg, næringsbygg og privatpersoner i Halden.  Kommunen ønsker derfor å legge best mulig til rette for utbygging ved å innlede samarbeid med en virksomhet som kan ivareta kommunens, næringslivets og privatpersoners interesser best mulig.  Kommunen ønsker samtidig å redusere kommunens kostnader knyttet til fibertjenester inn til offentlige bygg.