Forliksrådet

Forliksrådet

Forliksrådet er det laveste leddet i rettssystemet for sivile saker. Det er både meklingsinstans og domstol.

Denne artikkelen er over 1 år gammel og kan inneholde utdatert informasjon

Sende inn en klage

Her kan du lese mer og sende inn en forliksklage

eller du kan sende med post til:
Forliksrådet i Halden,
Postboks 23, 1401 SKI

Vi trenger flere møtefullmektiger til forliksrådet

Dette er et viktig verv som passer for en samfunnsinteressert person som ønsker å bidra til å skape enighet.

Forliksrådets hovedoppgave er å legge til rette for at partene ved mekling eller dom får løst saken enkelt, hurtig og billig. Behandlingen av en sak i Forliksrådet foregår på en mer uformell måte enn i de fastlagte mønstre for domstolene, og man trenger ikke advokat. 

Hvem kan være møtefullmektig?

Alle kommuner har forliksråd. I Halden trenger vi nå flere personer som kan påta seg å være møtefullmektig. En møtefullmektig har i utgangspunktet oppgaven å representere en av partene som møtes for å bli enig i forliksrådet. Dette er et viktig verv, og erfaringsmessig så er dette et verv som den rette vil oppleve som meget meningsfylt. 

Du må være over 25 år for å være møtefullmektig. Du må også ha alminnelig god kunnskap om samfunnet og du bør ha noe kunnskap om forliksrådets virksomhet. I tillegg må du beherske norsk godt både skriftlig og muntlig. Utover det er det ingen krav til deg.

Er du en voksen og samfunnsinteressert person som ønsker å bidra med noe viktig av og til, kan med andre ord dette passe fint for deg!

Interessert?

Hvis du tror dette kan passe for deg, eller om du har spørsmål, ta kontakt med politisk sekretariat i Halden kommune:

E-post: ps@halden.kommune.no

Telefon: Margunn Hansen 911 81 870 

Vil du vite mer?

Trenger du å vite mer før du tar kontakt, finner du nyttig informasjon om forliksrådet her: