Helt i hundre - vi bygger heltidskultur i Halden kommune

Helt i hundre - vi bygger heltidskultur i Halden kommune

Det er flere fordeler ved å jobbe i 100% stilling både for arbeidsgiver, arbeidstaker og brukere av tjenesten.

Høy andel deltidsansatte er en av de største utfordringene norske kommuner har som arbeidsgiver. Å bygge heltidskultur innebærer å tenke nytt rundt hvordan tjenestene og arbeidstiden organiseres.

Hva er heltid?

En full stilling tilsvarer normalt 37,5 timer i uken. 
For arbeidstakere som jobber i turnus (dag, kveld, natt) er normalarbeidstiden i dag 35,5 timer per uke for f. eks. en sykepleier.

Hva er heltidskultur?

Heltidskultur er en kultur hvor det å jobbe i en hel stilling er normen. Heltid skal være hovedregel i arbeidslivet. Økt bruk av heltid i arbeidslivet er viktig i et samfunnsøkonomisk perspektiv, samt for den enkeltes mulighet til å forsørge seg selv. Regjeringen har også fremhevet at heltidsstillinger er sentralt for arbeidstakernes medvirkning, trygghet og forutsigbarhet.

Målet med heltid

Målet er å få flere til å jobbe heltid, dvs i 100% stilling, særlig innenfor turnusbaserte virksomheter i helse og omsorgssektoren hvor behovet for arbeidskraft er størst. Det er godt samarbeid med tillitsvalgte i Halden kommune, og vi er enige om at vi arbeider mot fellers mål.

Heltiderklæring

22.01.22 ble den lokale Heltidserklæringen underskrevet som er viktig grunnlag for å bygge heltidskultur i hele Halden kommune. Heltidserklæringen er et resultat basert på den sentrale heltidserklæringen mellom partene i arbeidslivet, regjeringsplattformen og Halden kommunes prosjekt heltid.

Fordeler ved å jobbe heltid

  • Bedre lønns- og arbeidsvilkår, samt pensjon
  • Kontinuitet, forutsigbarhet, trygghet for brukere og ansatte
  • Bedre arbeidsmiljø og forutsigbarhet i arbeidshverdagen
  • Sterkt fagmiljø med mulighet for faglig utvikling
  • Økt trivsel og lavere sykefravær
  • Bedre balanse mellom arbeid og familie
  • Heltid fremmer likestilling

 

Olena Kildebo
Prosjektleder heltid
E-post
Telefon 48 35 71 05