Leie av offentlig plass eller område

Leie av offentlig plass eller område

Ønsker du å bruke en offentlig plass eller område (kommunal gategrunn) må du søke kommunen om dette. 

Dette gjelder enten du vil arrangere et stort arrangement, om du vil sette ut en container eller ha et utsalg på torget. 

Slik leier du kommunal gategrunn

Det er et felles søknadsskjema som skal benyttes når du for eksempel skal:

 • Leie hele Busterudparken
 • Leie torgplass
 • Sette opp stand andre steder i Halden enn ved Busterudparken
 • Leie et annet uteområde
 • Sette opp stillas eller lift
 • Plassere en container
 • Sette ut en arbeidsbrakke

Gå til skjema for leie av kommunal gategrunn

Innholdet i skjemaet vil forandre seg avhengig av hva du skal søke om.

Følgende vedlegg skal legges ved søknaden:

 • Kart/skisse over området som skal leies
 • Når offentlig gate, vei, fortau etc. berøres skal også dette legges ved:
  • Kart over sperring av veier og inntegnet sperremateriell og varslingsmateriell
  • Kursbevis arbeidsvarslingskurs 1 eller 2

Når er søknaden godkjent?

Søknad om leie av kommunal gategrunn med arbeidsvarslingsplan, er ikke godkjent og kan ikke gjennomføres før søker har mottatt skriftlig godkjenning fra Parkeringskontoret. 

Dersom offentlig gate, vei, fortau, etc. berøres, trenger man også godkjenning av Veimyndighet som må godkjenne sperring av veier.

Leie av torgplass

Ønsker du ha utsalg eller andre aktiviteter på Halden torg, må du også fylle ut søknadsskjemaet over. Torgleie er 250 kroner per plass per dag + eventuelt strøm. Lengre leie etter egen avtale. 

Container eller arbeidsbrakke

All utplassering og montering av containere og arbeidsbrakker på kommunal gategrunn er søknadspliktig. Bruk skjemaet over. Søknaden skal være godkjent før oppstart. Det skal ikke foretas noen avsperring eller reservasjoner uten godkjent søknad. Husk å melde fra når container eller rigg fjernes. Faktura for leie blir utstedt helt til vi får beskjed om at container/rigg er fjernet.

Unntak for standplass i gågata

Om du skal leie standplass i gågata ved Busterudparken trenger du ikke bruke skjemaet over. Da kan du booke dette selv her:

Hvem mottar søknaden

Alle søknader blir sendt til:

 • veimyndigheten i kommunen
 • parkeringskontoret

med kopi til;

 • Politi
 • AMK, (Akuttmedisinsk kommunikasjonssentral)

Større arrangementer

Ønsker du å bruke offentlig plass til et større arrangement, bør du også besøke våre arrangementssider der vi har samlet mye praktisk informasjon for arrangører. 

Her er Halden kommunes arrangementssider

Hege Murtnes Bjørn
Trafikkbetjent
E-post