Administrasjon- og serviceteam

Administrasjon- og serviceteam

Administrasjon- og serviceteamet er helsehusets ansikt utad, og sørger for god service og koordinerte tjenester til innbyggerne, eksterne og interne samarbeidspartnere, pasienter, pårørende og ansatte.

Teamet ivaretar felles oppgaver i helsehuset slik som varebestillinger, og har også ansvar for diverse administrative oppgaver for legetjenestene og i enheten for øvrig. Teamet består av saksbehandlere og renhold.

Administrasjon og serviceteam helsehus er organisert i staben og enhetsleder er Solfrid Ramdal.

Avdelingsleder er Madelene Berger.

Madelene Berger
Avdelingsleder
E-post
Telefon 98 81 07 42
Halden helsehus
Telefon 69 17 25 43