Lindrende og korttidsavdeling

Lindrende og korttidsavdeling

De ansatte har fokus på god allmenn omsorgsfunksjon, i tillegg til økt kompetanse på lindrende pleie for alvorlig syke og døende. 

Avdelingen har 10 sengeplasser for korttidsopphold og 6 plasser som er prioritert innbyggere som trenger lindrende/palliativ behandling, pleie og omsorg i kommunehelsetjenesten. 

Målgruppen for innleggelse på Lindrende plasser er pasienter med alvorlig sykdom, og behov for lindrende tjenester utover det hjemmetjenesten eller en ordinær sykehjemsavdeling kan tilby.

Vi har ingen spesiell besøkstid.

Lindrende og korttidsavdelingen er en del av Enhet Helsehus, enhetsleder er Solfrid Ramdal.

Avdelingsleder for Lindrende og korttidsavdelingen er Anna-Lena Skogsrud.

Søk helsetjenester

Anna-Lena Skogsrud
Avdelingsleder
E-post
Halden helsehus
Telefon 69 17 25 43