Om Enhet Helsehus

Om Enhet Helsehus

Enhet Helsehus er kommunens kompetansesenter innenfor flere fagfelt.

Enhet Helsehus yter forebyggende, helsefremmende og behandlende tjenester, og er kommunens kompetanseenhet innenfor flere fagfelt. Her er flere helsetjenester samordnet for å gi innbyggerne gode, tverrfaglige og fleksible tjenester.

  • På Halden Helsehus har vi tre avdelinger bestående av rehabiliteringsplasser, kommunale akutte døgnplasser (KAD), lindrende plasser og korttidsplasser.
  • I forbindelse med Helsehuset finner vi også legevakt, legetjenester, avdeling for aktivitet og mestring med fysioterapeuter, ergoterapeuter, hverdagsrehabilitering, syn/hørsel kontakt, frisklivssentralen og kreftkoordinator.
  • Hjelpemiddellageret, fengselshelsetjenesten og Migrasjonshelse er lokalisert utenfor helsehuset, men er organisert i enheten.

Målsettingen er gode pasientforløp hvor forebygging, helsefremming, utredning og behandling ytes av helsepersonell med kompetente hender og varme hjerter!

Helsehuset er en del av kommunalavdeling Helse og mestring, som ledes av direktør Veronica Aam.
Enhetsleder for Helsehuset er Solfrid Ramdal, e-post: solfrid.ramdal@halden.kommune.no

Adresse: Kjærlighetsstien 28, 1781 Halden

Her finner du kommunens kvalitetsstandard for helsetjenester

Søk helsetjenester (PDF, 2 MB)

Halden helsehus
Telefon 69 17 25 43