Rehabilitering og korttidsavdeling

Rehabilitering og korttidsavdeling

Dette er en avdeling for pasienter som skal rehabiliteres etter blant annet hjerneslag, ortopediske og medisinske inngrep. I tillegg har avdelingen plasser for korttidsopphold.

Søk om helsetjenester

Avdelingen har 5 plasser som er øremerket til Rehabilitering. Det er egen prosedyre for inntakskriterier til disse 5 plassene.
De øvrige 11 korttidsplassene benyttes etter behov og vurdering i samråd med pasientkoordinatorene. 
Avdeling for aktivitet og mestring har fysioterapeuter og ergoterapeuter tilknyttet avdelingen.

Vi har ingen spesiell besøkstid.

Rehabilitering og korttidsavdeling er en del av Enhet Helsehus, enhetsleder er Solfrid Ramdal.

Avdelingsleder for Rehabilitering og korttidsavdelingen er Lars Engen.

Lars Engen
Avdelingsleder Rehabilitering- og kortidsavdeling, Halden helsehus
E-post
Telefon 93 24 32 10
Halden helsehus
Telefon 69 17 25 43