Kirker og trossamfunn

Kirker og trossamfunn

Her samler vi kontaktinformasjon for trossamfunn i Halden. Send oss gjerne bidrag til siden.

Den norske Kirke  

Tlf.69 17 95 30
Den norske kirke
Os allé 13, 1777 Halden 

Den norske kirke
www.halden.kirken.no

Halden kristne senter    

Tlf. 908 85 441                                      
HKS er en underavdeling av Oslo Kristne Senter på Kjeller. Her får du undervisning som hjelper deg i hverdagen gjennom søndagsmøter, smågrupper og et herlig fellesskap med andre mennesker.

Frelsesarmeen Tistedal  

Tlf. 69 19 21 99
Hjemforbund. Formiddagstreff. Gudstjenester. Musikkens venner.

Baptistmenigheten Tistedal 

Tlf. 69 19 02 25
Løkkebergveien, 1792 Tistedal

Metodistkirken i Norge, Tistedal Menighet  

Tlf. 69 19 10 21
Torpedalsveien 5, 1792 Tistedal 
www.metodistkirken.no

Rokke bedehus

Rokke Søndagsskole 

Tlf. 471 69 154 / 473 51 727 
Søndagsskole på Rokke bedehus annenhver søndag kl. 11.00-12.00 for barn fra 3 år og oppover.

Rokke Yngres

Tlf. 988 69 646 / 905 44 607 
Hyggelige samlinger annenhver fredag 18.00-20.00 på Rokke bedehus.
For barn i barneskolealder. Lek, andakt, hobbyaktiviteter, utlodning m.m.

Et sted å være Rokke

Tlf. 905 12 870 
Heng for ungdom fra ungdomsskolealder og oppover.
Rokke bedehus første lørdag i måneden kl. 19.00.

Rokke Normisjon

Tlf. 480 74 041 
Kristent fellesskap med unge og eldre voksne på Rokke bedehus.

Servicesenteret
E-post
Telefon 69 17 45 10