Eiendomsskatt

Eiendomsskatt

Kommunestyret har vedtatt at alle som eier eiendom i Halden kommune må betale eiendomsskatt.

Innføring av eiendomsskatt

Vedtaket om å innføre eiendomsskatt i Halden kommune ble gjort i Kommunestyret 13.12.2007. Eiendommer i Halden ble taksert og eiendomsskatten ble publisert første gang i 2009.

Eiendomsskatteloven

Dette er den viktigste loven som styrer arbeidet med eiendomsskattetakseringen: 
Lov om eiendomsskatt til kommunene

Omtaksering 

Kommunestyret vedtok 19. desember 2019 at kommunen gjennomfører omtaksering for eiendomsskatt i 2020 med virkning fra skatteåret 2021.

Loven krever at kommunens eiendomsskattetakster skal fornyes hvert tiende år av hensyn til endringer og alminnelig prisutvikling.

Formannskapet vedtok i 30.04.20 at Halden i 2021 og videre fremover bruker Skatteetatens formuesverdi/boligverdi som eiendomsskattetakst for boliger, og at eiendommer som ikke har dette skal takseres av kommunen. Kommunestyret bekreftet omtakseringen for 2021 under budsjettvedtaket i møte 17.12.20.

For at eiendommene i kommunen skal behandles likt, har alle eiendommer i Halden fått en ny takst som gjelder fra 1. januar 2021.

Mer om eiendomsskatten