Kontaktinfo for Kommunalteknikk drift

Kontaktinfo for Kommunalteknikk drift

Dette er kommunens tekniske driftsavdeling. Avdelingen holder til på Sommerro.

Vei, park og nyanlegg utfører nye prosjekter i regi av kommunen både for vei, vann og avløp. De har driftsansvar for park og idrettsanlegg og vedlikeholdsansvar for kommunale veier. 

Vann og avløp (VA) er ansvarlig for drift og vedlikehold av kommunens vann-, avløp- og overvannsledninger.

Besøksadresse er Øbergveien 45, 1793 Tistedal

Hos oss kan du hente kompoststrø til lukket kompostbeholder.

Avdelingsleder

Jon Seljevik, e-post: jon.yngvar.seljevik@halden.kommune.no

Kommunens sentralbord: tlf 69 17 45 00

Her finner du kommunens vakttelefoner