Administrasjon undervisning og oppvekst

Administrasjon undervisning og oppvekst

Kommunalavdeling undervisning og oppvekst administrerer blant annet Halden kommunes seks barnehager, åtte barneskoler med SFO, tre ungdomsskoler, åpen barnehage, helsestasjon, barnevern og PPT.

Du finner kontaktinformasjon til administrasjonen på våre blå kontaktkort. 

Fra 1. januar 2021 ble kommunens rolle som barnehagemyndighet regulert i lovverket, dette for å sikre likebehandling og uavhengighet. Som lokal barnehagemyndighet har kommunen blant annet ansvar for godkjenning, tilsyn og veiledning av barnehager. Avdeling barnehagemyndighet er underlagt og rapporterer til kommunedirektøren. 

Barnehagemyndighet

Wenche Tysse-Hostad,
Tlf: 97671911
E-post: wenche.merete.tysse-hostad@halden.kommune.no

Kontaktinfo Halden kommune

Postadresse: Postboks 150, 1751 Halden
Besøksadresse: Storgata 8, 1771 Halden
Kommunens sentralbord: 69 17 45 00
E-post: postmottak@halden.kommune.no​

Karin Fredh Eliassen
Fagleder skole
E-post
Telefon 97 73 23 83
Siri Larsen
E-post
Telefon 91 57 61 51
Siri Gundersen Stensrud
Fagleder økonomi
E-post
Mobil 41 92 20 47
Hege Jeanette Machulla
Fagleder skole
E-post
Mobil 90 41 22 77
Ida Kristine Heide Kitterød
Fagleder barnehage
E-post
Telefon 47 48 42 25