Barnehageruta

Viktig om søknader til barnehage og SFO

Fra 1. januar 2023 går Halden kommune over til et nytt søknadssystem for deg som skal søke om barnehageplass. Det nye systemet heter Visma flyt Foresattportal og det vil erstatte IST Barnehageportalen som vi har brukt til nå. Endringen skyldes at Halden kommune ønsker et mer helhetlig kommunikasjonssystem for alle brukere av tjenesten – både foresatte og kommunens administrasjon. Med Visma flyt Foresattportal vil dere som foresatte kunne benytte dere av samme kommunikasjonssystem gjennom hele utdanningsløpet, fra barnehage og ut grunnskolen. 

Dette må du gjøre:

 • Har plass i dag: Dere som allerede har barnehage- eller SFO-plass, trenger ikke å gjøre noe for å beholde plassen.
 • Står på venteliste: Dere som har barn på venteliste for barnehageplass, må søke på nytt for å beholde plassen på ventelisten. Søke på nytt krever sikker innlogging/ID-portal.
 • OBS! Ny barnehageportal åpner 1.desember 2022
  Klikk her for å søke på nytt fra 1.12

Ved spørsmål kontakt: Wenche Tysse-Hostad, telefon 976 71 911

Barnehageruta

Barnehageruta gir informasjon om planleggingsdager for de kommunale barnehagene i Halden kommune. De fleste private barnehagene følger kommunens barnehagerute.

Oversikt over plandager og fridager for barnehageåret 2022/2023 

Desember 2022

 • Mandag 26.desember, 2.juledag. Fridag.

2023

Januar

 • Mandag 2.januar, planleggingsdag.

Februar

 • Uke 8, vinterferie skole.

April

 • Uke 14, og mandag i uke 15, påskeferie skole.
 • Torsdag 6.april, Skjærtorsdag. Fridag.
 • Fredag 7.april, Langfredag. Fridag.
 • Mandag 10.april, 2.påskedag. Fridag.

Mai

 • Mandag 1.mai, Arbeidernes dag. Fridag.
 • Onsdag 17.mai, Grunnlovsdag. Fridag.
 • Torsdag 18.mai, Kristi himmelfartsdag. Fridag.
 • Fredag 19. mai, Planleggingsdag.
 • Mandag 29.mai, 2. pinsedag. Fridag.    

Juni

 • Siste skoledag fredag 16.06.

Sommerferie 2023    

 • Uke 27, 28, 29, 30