Er du bekymret for et barn eller ungdom?

Er du bekymret for et barn eller ungdom?

Hvis du er bekymret for om et barn får god nok omsorg, bør du melde fra til barnevernet. Du trenger ikke være sikker på at noe er galt før du melder fra.

Når du har sagt fra, er det barnevernets jobb å vurdere hvordan meldingen skal følges opp. De aller fleste som får hjelp av barnevernet, får hjelpen hjemme. Omsorgsovertakelse skjer bare i de mest alvorlige tilfellene.

Levere en bekymringsmelding

Digitalt skjema for bekymringsmelding- private personer

Digitalt skjema for bekymringsmelding- offentlig ansatte og fagpersoner med meldeplikt

Tilgjengelighetserklæring for Fiks - Bekymringsmelding til barnevernet 

Vi anbefaler at du bruker det digitale skjemaet for sikker og effektiv innmelding til barnevernstjenesten.

Dersom du ikke har mulighet til å bruke det digitale skjemaet eller om du vil være anonym overfor barnevernet, kan du laste ned dette meldingsskjema (PDF, 132 kB)

Skjemaet fyller du ut og sender til barneverntjenesten i kommunen. NB: Dette skjemaet må sendes i posten og ikke via e-post.

Adresse: Barnevernet, Os allè 3, 1777 Halden

Hva skjer videre?

Barnevernet skal normalt gi deg en bekreftelse på at meldingen er mottatt innen tre uker. Barnevernet har taushetsplikt, derfor får du ikke informasjon om hvordan barnevernet følger opp barnet og familien. Dersom situasjonen for det aktuelle barnet fortsatt er bekymringsfull eller har forverret seg, er det viktig at du tar kontakt med barnevernet på nytt.

Melde fra på telefon

Du kan også melde fra ved å ringe oss.
Barnevernets sentralbord er betjent hverdager klokken 8.30 til 15.30. 
Mottakstelefon er betjent hverdager klokken 12.00 til 14.00, telefon 932 43 177

Akutt hjelp på kveld, natt og helg

Dersom det er behov for akutt hjelp på kveld, natt og helg så kan Barnevernvakta kontaktes på telefon: 901 73 222

Barnevernstjenesten
E-post
Telefon 69 17 46 00

Familiens hus i Skofabrikken, Os allè 3, 1777 Halden