Er du bekymret for et barn eller ungdom?

Er du bekymret for et barn eller ungdom?

Hvis du er bekymret for om et barn får god nok omsorg, bør du melde fra til barnevernet. Du trenger ikke være sikker på at noe er galt før du melder fra.

Når du har sagt fra, er det barnevernets jobb å vurdere hvordan meldingen skal følges opp. De aller fleste som får hjelp av barnevernet, får hjelpen hjemme. Omsorgsovertakelse skjer bare i de mest alvorlige tilfellene.

Slik melder du i fra

Digitalt skjema for bekymringsmelding- private personer

Digitalt skjema for bekymringsmelding- offentlig ansatte og fagpersoner med meldeplikt

Vi anbefaler at du bruker det digitale skjemaet for sikker og effektiv innmelding til barnevernstjenesten.

Dersom du ikke har mulighet til å bruke det digitale skjemaet eller hvis du vil være anonym overfor barnevernet, kan du laste ned et meldingsskjema (word) som du fyller ut og sender til barneverntjenesten i kommunen. NB: Dette skjemaet må sendes i posten og ikke via e-post.

Hva skjer videre?

Barnevernet skal normalt gi deg en bekreftelse på at meldingen er mottatt innen tre uker. Barnevernet har taushetsplikt, derfor får du ikke informasjon om hvordan barnevernet følger opp barnet og familien. Dersom situasjonen for det aktuelle barnet fortsatt er bekymringsfull eller har forverret seg, er det viktig at du tar kontakt med barnevernet på nytt.

Melde fra på telefon

Du kan også melde fra ved å ringe oss.
Barnevernets sentralbordet er betjent hverdager kl. 08:30–15:30. 
Mottakstelefon er betjent hverdager kl. 12:00-14:00. Telefon 932 43 177.

Akutt hjelp på kveld, natt og helg

Dersom det er behov for akutt hjelp på kveld, natt og helg så kan Barnevernvakta kontaktes på telefon: 901 73 222.

Barnevernstjenesten
E-post
Telefon 69 17 46 00