Kontakt gruppeledere

Kontakt gruppeledere

Gruppeledere
Parti Navn Telefon E-post
Høyre Håvard Tafjord 99 71 47 84 haavard.tafjord@gmail.com
Arbeiderpartiet Linn Laupsa 91 67 00 01 linn.laupsa@halden.kommune.no
Kristelig Folkeparti Dagfinn Stærk 92 29 49 61 dastark@halden.net
Fremskrittspartiet Lena Marie Westlin Kristiansen 93 47 42 54 pikenmedsvoveltankene@gmail.com
Sosialistisk Venstreparti Christine Ruud 46 42 73 92 christine.huldra.ruud@gmail.com
Senterpartiet Jens Bakke 99 35 42 86 jens.bakke@idd.no
Industri og næringspartiet Ole Kristian Sørlie 48 04 44 80 oks@haldentorg.no
Pensjonistpartiet Per Kristian Dahl 93 24 40 85 dahl@arbeidogvekst.no
Rødt Sara Langbråten 41 57 09 57 sarakristinalangbraaten@gmail.com
Miljøpartiet De Grønne Johan Johansen 92 82 68 35 johansikkeland@gmail.com

Du finner kontaktinformasjon (e-postadresser og telefonnummer) til alle Haldens folkevalgte i vår publikumsløsning. De fleste finner du på oversikten over medlemmer og varamedlemmer i kommunestyret:

Noen få politikere har ikke verv i kommunestyret, men i andre utvalg. Kontaktinformasjon til disse finner du ved å åpne "Alle utvalg" og gå til utvalget de er medlem av:

Alle utvalg